Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Μελέτη ανάπλασης πλατείας Νέας Πεντέλης και δημιουργίας χώρου στάθμευσης

Δράση :  Μελέτη

Έτος Έναρξης :  2021

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 1.072.000€

Μελέτη Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά σύνταξη μελέτης

Φορέας Χρηματοδότησης :  Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, εγκεκριμένο

Κατάσταση Έργου :  Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  Ολοκληρώθηκε

Περιγραφή Έργου :

Μελέτη για την ανάπλαση της πλατείας της Νέας Πεντέλης και τη δημιουργία υπόγειου χώρου στάθμευσης.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Μετά τη σύνταξη της μελέτης θα προχωρήσει η υλοποίηση ενός μεγάλου έργου υποδομής για την πόλη μας.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Η μελέτη ολοκληρώθηκε.