Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Μελέτη αστικής ανάπλασης κεντρικών δρόμων των Μελισσίων, κεντρικών δρόμων στη Νέα Πεντέλη και δρόμων βόρεια από την κεντρική πλατεία (Περικλέους, Καποδιστρίου, Ελ. Βενιζέλου), ανάπλαση πλατείας Χαραυγής και οδών Βασιλέως Γεωργίου Β, Ηγουμ. Μακρυγιάννη και Ιωαν. Μεταξά στην ΔΚ Πεντέλης

Δράση :  Μελέτη

Έτος Έναρξης :  2020

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 173.500€

Μελέτη : Δεν απαιτείται

Φορέας Χρηματοδότησης : Αίτημα χρηματοδότησης από το πρόγραμμα Αντ. Τρίτσης

Κατάσταση Έργου :  Αναμένεται έγκριση χρηματοδότησης

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : Αρχές 2025

Περιγραφή Έργου :

Η μελέτη καλύπτει πολύ μεγάλο μέρος της πόλης. Δημιουργεί ένα εκτεταμένο δίκτυο πεζοδρόμων, ποδηλατοδρόμων και δρόμων ήπιας κυκλοφορίας που συνδέει όλες τις γειτονιές της πόλης, τα σημαντικότερα σημεία συνάθροισης πολιτών και συνδέει την πόλη με τον ορεινό όγκου του Πεντελικού και τους ποδηλατόδρομους όμορων Δήμων.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Με την ολοκλήρωση της μελέτης, ο Δήμος Πεντέλης θα μπορεί να αναζητήσει χρηματοδότηση για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Αναμένεται η απάντηση για τη χρηματοδότηση της μελέτης από το πρόγραμμα ΑΝΤ. ΤΡΙΤΣΗΣ, στο αίτημα χρηματοδότησης του Δήμου Πεντέλης.