Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Μελέτη για ενεργειακή αναβάθμιση του Λυκείου Μελισσίων, του Γυμνασίου Λυκείου Νέας Πεντέλης, του Γυμνασίου Λυκείου Πεντελης, του 3ου Δημοτικού Σχολείου, Νηπιαγωγείου και 2ου Γυμνασίου Μελισσίων

Δράση :  Μελέτη

Έτος Έναρξης :  2022

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 74.400€

Μελέτη : Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά σύνταξη μελέτης

Φορέας Χρηματοδότησης : Πρόγραμμα ΗΛΕΚΤΡΑ

Κατάσταση Έργου :  Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  Ολοκληρώθηκε

Περιγραφή Έργου :

Σύνταξη μελέτης για τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στα πέντε μεγάλα σχολικά συγκροτήματα του Δήμου που έχουν τη μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας, ώστε να μειωθεί σημαντικά η απαιτούμενη ενέργεια για τη λειτουργία τους.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Η σύνταξη της μελέτης θα καταστήσει εφικτές τις παρεμβάσεις για τη μείωση ενέργειας στα πέντε πιο ενεργοβόρα σχολικά συγκροτήματα του Δήμου και θα δώσει τη δυνατότητα στο Δήμο να αναζητήσει πόρους για τη χρηματοδότησή τους από το πρόγραμμα Ηλέκτρα.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Η μελέτη ολοκληρώθηκε.