Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Μελέτη για ενεργειακή αναβάθμιση του Κολυμβητηρίου και του μεγάλου Κλειστου Γυμναστηρίου της οδού Γεννηματά στα Μελίσσια

Δράση :  Μελέτη

Έτος Έναρξης :  2021

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 73.500€

Μελέτη : Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά σύνταξη μελέτης

Φορέας Χρηματοδότησης :  Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Έργου :  Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  Ολοκληρώθηκε

Περιγραφή Έργου :

Σύνταξη μελέτης για τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στα δύο μεγάλα κτήρια του Δήμου που έχουν σημαντική κατανάλωση ενέργειας, ώστε να μειωθεί σημαντικά η απαιτούμενη ενέργεια για τη λειτουργία τους.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Η σύνταξη της μελέτης θα καταστήσει εφικτές τις παρεμβάσεις για τη μείωση ενέργειας στις δύο σημαντικά ενεργοβόρες δημοτικές εγκαταστάσεις και θα δώσει τη δυνατότητα στο Δήμο να αναζητήσει πόρους για τη χρηματοδότησή τους, επιτυγχάνοντας έτσι την αναβάθμισή τους, τη σημαντική μείωση κόστους για το Δήμο και την προστασία του φυσκού περιβάλλοντος.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Οι μελέτες ολοκληρώθηκαν και με βάση αυτές ο Δήμος αναζητά χρηματοδότηση των έργων.