Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Μελέτη για την ανάπλαση και αξιοποίηση του παλαιού λατομείου Ράικου στο Πεντελικό όρος

Δράση :  Μελέτη 

Έτος Έναρξης :  2022

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 21.500€

Μελέτη : Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά σύνταξη μελέτης

Φορέας Χρηματοδότησης : ΕΣΠΑ, ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Κατάσταση Έργου :  Υλοποιείται

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : Α τρίμηνο 2024

Περιγραφή Έργου :

Σύνταξη μελέτης για την ανάπλαση του παλαιού λατομείου Ράϊκου, στο Πεντελικό όρος.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Με τη σύνταξη της μελέτης θα μπορεί να υλοποιηθεί το έργο και οι πολίτες θα χαίρονται ένα όμορφο χώρο εκδηλώσεων στο Πεντελικό.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Συντάσσεται η μελέτη.