Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Μελέτη δημιουργίας Περιβαλλοντικού – Δασικού Πάρκου Αναψυχής στο Πεντελικό Όρος.

Δράση :  Αναβάθμιση Πεντελικού Όρους

Έτος Έναρξης :  2021

Φορέας : Υπουργείο Περιβάλλοντος (ΥΠΕΝ)

Προϋπολογισμός 24.800€

Μελέτη : Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά σύνταξη μελέτης

Φορέας Χρηματοδότησης : ΕΣΠΑ, ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Κατάσταση Έργου :  Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : Ολοκληρώθηκε

Περιγραφή Έργου :

Σε μια συγκεκριμένη περιοχή του Πεντελικού που έχει καεί, η οποία δεν θα προσφέρεται για φυσική αναδάσωση, παρά μόνο για τεχνιτή, θα προβλεφθεί η δημιουργία ενός μεγάλου δασικού πάρκου αναψυχής σύμφωνα με τη δασική νομοθεσία.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Μια περιοχή με κατεστραμένη βλάστηση από τις φωτιές, θα μετατραπεί σε ένα όμορφο δάσος με βραδύκαυστη βλάστηση, που θα μπορούν να το χαίρονται οι πολίτες. Μετά τη σύνταξη της μελέτης, θα υποβληθεί πρόταση χρηματοδότησης στο ΕΣΠΑ.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Η μελέτη ολοκληρώθηκε και αναζητείται χρηματοδότηση από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης για την υλοποίηση της παρέμβασης.