Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Μελέτη δικτύων ομβρίων υδάτων

Δράση :  Μελέτη

Έτος Έναρξης :  2022

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 36.120€

Μελέτη Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά σύνταξη μελέτης

Φορέας Χρηματοδότησης :  Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Έργου :  Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  Ολοκληρώθηκε

Περιγραφή Έργου :

Μελέτη για τη δημιουργία δικτύων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων στα σημεία της πόλης, όπου υπάρχουν προβλήματα, όπως πχ. Πλατεία Αγίας Τριάδας Πεντέλης, Καλλιθέα Πεντέλης, περιοχές της Νέας Πεντέλης κ.α.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Μετά την ολοκληρωση της μελέτης ο Δήμος θα μπορέσει να βρει πόρους για τη χρηματοδότηση της δημιουργίας των αγωγών αποχέτευσης ομβρίων σε αυτές τις περιοχές.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ολοκληρώθηκε η μελέτη.