Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Μελέτη και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την Ανάλυση και Εκτίμηση Κινδύνων κλιματικής αλλαγής και φυσικών καταστροφών στο Πεντελικό Όρος

Δράση :  Αναβάθμιση Πεντελικού Όρους

Έτος Έναρξης :  2021

Φορέας : Υπουργείο Περιβάλλοντος (ΥΠΕΝ)

Προϋπολογισμός 99.200€

Μελέτη : Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά σύνταξη μελέτης

Φορέας Χρηματοδότησης : ΕΣΠΑ, ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Κατάσταση Έργου :  Υλοποιείται

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : Β εξάμηνο 2024

Περιγραφή Έργου :

Η κλιματική αλλαγή, καθώς και οι κίνδυνοι φυσικών καταστροφών, επιβάλλουν τη σύνταξη ενός σχεδίου αντιμετώπισής τους για το Πεντελικό Όρος.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Η ύπαρξη μελέτης και σχεδίου για την ανάλυση και εκτίμηση των κινδύνων από την κλιματική αλλαγή και τις φυσικές καταστροφές, είναι σημαντικό για την τοπική κοινωνία, διότι θα ακολουθήσουν έργα για την αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων, με τελικό οφελούμενο τον πολίτη και επισκέπτη του Πεντελικού Όρους.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Η μελέτη συντάσσεται.