Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Μεταφορά των πυλώνων υψηλής τάσης του ΑΔΜΗΕ στη Νέα Πεντέλη

Δράση :  Μεγάλο Έργο Υποδομής

Έτος Έναρξης :  2020

Φορέας : ΑΔΜΗΕ

Προϋπολογισμός 2.556.000€

Μελέτη Έχει ολοκλήρωθεί από ΑΔΜΗΕ

Φορέας Χρηματοδότησης :  ΕΣΠΑ – ΑΔΜΗΕ, εγκεκριμένο

Κατάσταση Έργου :  Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  Ολοκληρώθηκε

Περιγραφή Έργου :

Η δημοτική αρχή της Δήμητρας Κεχαγιά, πέτυχε τη χρηματοδότηση του έργου από το ΕΣΠΑ και τον ΑΔΜΗΕ. Με αυτό τον τρόπο απάλλαξε το Δήμο από την υποχρέωσή του να καταβάλει το αντίστοιχο ποσό των 2,56 εκατ. ευρώ με δάνειο. 

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Με τη μεταφορά των πυλώνων εκτός αστικού ιστού, είναι προφανής η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής, όπου μέχρι σήμερα περνούσε πάνω από τις οικίες τους η μεταφορά του ηλεκτρικού ρεύματος υπευψηλής τάσης.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Το έργο απομάκρυνσης των πυλώνων ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2023.