Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πλατεία Νέας Πεντέλης: Συνολική ανάπλαση και δημιουργία υπόγειου χώρου στάθμευσης

Δράση :  Ανάπλαση Κοινόχρηστου Χώρου

Έτος Έναρξης :  2021

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 7.316.000€

Μελέτη Η μελέτη βρίσκεται σε διαδικασία δημοπράτησης

Φορέας Χρηματοδότησης :  Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, προς έγκριση

Κατάσταση Έργου :  Σύνταξη Μελέτης

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  2026

Περιγραφή Έργου :

Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι να προχωρήσει σε συνολική ανάπλασης στην πλατεία και τους δρόμους που την περικλείουν και να δημιουργήσει υπόγειο χώρο στάθμευσης.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Θα λυθεί ορισιτκά το πρόβλημα της στάθμευσης στην πλατεία, ενώ η απομάκρυνση των οχημάτων από τους δρόμους γύρω από την πλατεία θα αυξήσει το δημόσιο χώρο. Θα δημιουργηθεί μια ασφαλής πλατεία.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Με την ολοκλήρωση της μελέτης θα υπάρξει η δημοπράτηση του έργου.