Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πλατεία Νέας Πεντέλης: Συνολική ανάπλαση και δημιουργία υπόγειου χώρου στάθμευσης

Δράση :  Ανάπλαση Κοινόχρηστου Χώρου

Έτος Έναρξης :  2021

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 7.316.000€

Μελέτη Η μελέτη ολοκληρώθηκε.

Φορέας Χρηματοδότησης :  Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, προς έγκριση

Κατάσταση Έργου :  Προς δημοπράτηση.

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  2027

Περιγραφή Έργου :

Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι να προχωρήσει σε συνολική ανάπλασης στην πλατεία και τους δρόμους που την περικλείουν και να δημιουργήσει υπόγειο χώρο στάθμευσης.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Θα λυθεί ορισιτκά το πρόβλημα της στάθμευσης στην πλατεία, ενώ η απομάκρυνση των οχημάτων από τους δρόμους γύρω από την πλατεία θα αυξήσει το δημόσιο χώρο. Θα δημιουργηθεί μια ασφαλής πλατεία.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ολοκληρώθηκε η μελέτη και το έργο μπορεί να δημοπρατηθεί με την οριστικοποίηση της χρηματοδότησης που έχει εξασφαλιστεί από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης.