Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Προμήθεια δύο ηλεκτρικών λεωφορείων

Δράση :  Εξοικονόμηση ενέργειας

Έτος Έναρξης :  2021

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 744.000€

Μελέτη Έχει ολοκληρωθεί

Φορέας Χρηματοδότησης : Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, εγκεκριμένο

Κατάσταση Έργου :  Σε δημοπράτηση

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  Αρχές 2023

Περιγραφή Έργου :

Ο Δήμος προμηθεύεται δύο νέα ηλεκτροκίνητα λεωφορεία για τις ανάγκες της δημοτικής συγκοινωνίας.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Με τα δύο νέα λεωφορεία ο Δήμος θα ξεκινήσει ξανά τη δημοτική συγκοινωνία που σταμάτησε εξαιτίας της απόσυρσης των παλαίων λεωφορείων.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Η προμήθεια βρίσκεται σε διαγωνιστική διαδικασία.