Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Προμήθεια δύο νέων απορριμματοφόρων με σύστημα πλύσης και δύο μικρών χειροκίνητων σαρώθρων

Δράση :  Προμήθεια εξοπλισμού

Έτος Έναρξης :  2020

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 508.000€

Φορέας Χρηματοδότησης :  Περιφέρεια Αττικής, έγκριση προγραμματικής σύμβασης εντός 2021

Κατάσταση Έργου :  Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : Ολοκληρώθηκε

Περιγραφή Έργου :

Ο στόλος των απορριμματοφόρων του Δήμου είναι πολύ παλαιός, προμήθεια δύο νέων απορριμματοφόρων με σύστημα πλύσης κάδων.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Με τα δύο ακόμα καινούργια απορριμματοφόρα οχήματα ο Δήμος θα αντικαταστήσει δύο παλαιότερα. Τα νέα οχήματα έχουν ενσωαματωμένο σύστημα πλύσης κάδων.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Τα οχήματα και ο εξοπλισμός έχουν παραληφθεί.