Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Προμήθεια ενός νέου απορριμματοφόρου

Δράση :  Προμήθεια εξοπλισμού

Έτος Έναρξης :  2020

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 213.000€ 

Φορέας Χρηματοδότησης : ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, εγκεκριμένο

Κατάσταση Έργου :  Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : Ολοκληρώθηκε

Περιγραφή Έργου :

Ο στόλος των απορριμματοφόρων του Δήμου είναι πολύ παλαιός, προμήθεια ενός νέου απορριμματοφόρου με σύστημα πλύσης κάδων.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Με το νέο απορριμματοφόρο όχημα ο Δήμος αντικαθιστά ένα παλαιότερο, όμως αποκτά το πρώτο απορριμματοφόρο που έχει ενσωαματωμένο σύστημα πλύσης κάδων.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Το όχημα έχει παραληφθεί και έχει τεθεί σε κυκλοφορία.