Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Προμήθεια εξοπλισμού βιοαποβλήτων (τρια απορριμματοφόρα βιοαποβλήτων, 2.250 καφέ κάδοι, κλαδοτεμαχιστής, φορτηγό με αρπάγη, κάδοι οικιακής κομποστοποίησης, ατομικά καδάκια βιοαποβλήτων, κομποστοποιητές στα σχολεία

Δράση :  Προμήθεια εξοπλισμού

Έτος Έναρξης :  2020

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 1.900.000€

Φορέας Χρηματοδότησης : ΕΣΠΑ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, εγκεκριμένο

Κατάσταση Έργου :  Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : Ολοκληρώθηκε

Περιγραφή Έργου :

Με τον εξοπλισμό ο Δήμος θα ξεκινήσει τη διαδικασία ξεχωριστής συλλογής των βιοαποβλήτων που αποτελούν το 45% περίπου των αστικών αποβλήτων της πόλης.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Ο Δήμος αποκτά σύγχρονο εξοπλισμό για την ξεχωριστή συλλογή των οργανικών αποβλήτων. Ο καφέ κάδος μπαίνει στην καθημερινότητα των συμπολιτών μας. Επεκτείνεται σταδιακά σε όλες τις γειτονιές της πόλης μας. Με την ξεχωριστή συλλογή βιοαποβλήτων ο Δήμος θα εκτρέψει από την ταφή ένα σημαντικό τμήμα των αποβλήτων του κάτι που θα μειώσει τα ποσοστά ταφής, θα μειώσει το κόστος και το τέλος ταφής που πληρώνουν οι δημότες και θα συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Τα οχήματα και ο εξοπλισμός έχουν παραληφθεί.