Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Προμήθεια κάδων απορριμμάτων έτους 2021

Δράση :  Προμήθεια εξοπλισμού

Έτος Έναρξης :  2021

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 107.100€

Φορέας Χρηματοδότησης : Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Έργου :  Εκτελείται

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : Ολοκληρώθηκε

Περιγραφή Έργου :

Προμήθεια 200 κάδων σύμμεικτων αποβλήτων, 250 κάδων ανακύκλωσης, 30 κάδων ανακύκλωσης φελιζόλ.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Ο Δήμος αποκτά νέους κάδους σύμμεικτων αποβλήτων και για πρώτη φορά αγοράζει ο ίδιος κάδους ανακύκλωσης. Προμηθεύεται επίσης και κάδους για την ξεχωριστή συλλογή φελιζόλ. Με τους νέους κάδους θα αυξηθεί οι δυνατότητες των πολιτών να κάνουν ανακύκλωση, μειώνοντας έτσι τα απορρίμματα που οδηγούνται σε ταφή, κάτι που έχει θετική οικονομική και περιβαλλοντική επίδραση για το Δήμο.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ο εξοπλισμός έχει παραληφθεί και ξεκίνησε η τοποθέτησή του.