Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και συστήματος ενοικίασης 38 ηλεκτροκίνητων ποδηλάτων

Δράση :  Εξοικονόμηση ενέργειας

Έτος Έναρξης :  2022

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 318.000€

Μελέτη Έχει ολοκληρωθεί

Φορέας Χρηματοδότησης :  ΕΣΠΑ – ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Κατάσταση Έργου :  Εκτελείται

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  2024

Περιγραφή Έργου :

Ο Δήμος αποκτά ένα ολοκληρωμένο σύστημα ενοικίασης 38 ποδηλάτων, με σταθμούς φόρτησης και στάθμευσης και ηλεκτρονική πλατφόρμα ελέγχου του συστήματος.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να μισθώνουν δωρεάν ηλεκτρικό ποδήλατο από συγκεκριμένα σημεία της πόλης, να κάνουν τη διαδρομή τους με αυτά και να τα αφήνουν ξανά είτε στο ίδιο σημείο, είτε σε κάποιο άλλο από τα ορισμένα σημεία. Οι μετακινήσεις στην πόλη θα βελτιωθούν, θα γίνουν φιλικότερες στο περιβάλλον και η παρέμβαση αυτή θα γίνει “πιλότος” για ενίσχυση της κίνησης στην πόλη με ηλεκτρικά ποδήλατα.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Εκτελείται. Αναμένεται η ολοκλήρωση εντός του πρώτου διμήνου του 2024.