Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Προμήθεια και εγκατάσταση κάδων πολλαπλών ρευμάτων σε κοινόχρηστους χώρους και στάσεις

Δράση :  Προμήθεια εξοπλισμού

Έτος Έναρξης :  2022

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 61.500€

Φορέας Χρηματοδότησης : Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Έργου :  Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : Ολοκληρώθηκε

Περιγραφή Έργου :

Ο Δήμος Πεντέλης είναι από τους πρώτους Δήμους που εφαρμόζει τη νομοθεσία που προβλέπει την ύπαρξη κάδων πολλαπλών ρευμάτων στους κοινόχρηστους χώρους. Ο Δήμος έχει προμηθευθεί και εγκαταστήσει 5 κάδους τεσσάρων ρευμάτων και 50 κάδους τριών ρευμάτων για κοινόχρηστους χώρους και παιδικές χαρές, καθώς και 90 κάδους δύο ρευμάτων για τους αθλητικούς χώρους και τις στάσεις λεωφορείων.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Η εγκατάσταση των κάδων τριών ρευμάτων στους κοινόχρηστους χώρους και τις παιδικές χαρές του Δήμου και δύο ρευμάτων στις στάσεις λεωφορείων, αυξάνει τις δυνατότητες ανακύκλωσης των πολιτών, αυξάνει τα ποσοστά ανακύκλωσης του Δήμου και διατηρεί τους δημόσιους χώρους καθαρούς. Δράση που αναδεικνύει την ανάγκη διαχωρισμού των αποβλήτων στην πηγή, ακόμα και στο δημόσιο χώρο, δράση που εμπεδώνει την ανακύκλωση στη συνείδηση των πολιτών.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ο εξοπλισμός έχει παραληφθεί και έχουν τοποθετηθεί οι κάδοι τριών ρευμάτων στα πάρκα, κοινόχρηστους χώρους και παιδικές χαρές ης πόλης. Σε λίγες μέρες θα τοποθετηθούν οι κάδοι στις στάσεις.