Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Προμήθεια και εγκατάσταση πέντε (5) σημείων φόρτησης ηλεκτρικών οχημάτων στην πόλη

Δράση :  Εξοικονόμηση ενέργειας

Έτος Έναρξης :  2021

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 76.000€

Μελέτη Έχει ολοκληρωθεί

Φορέας Χρηματοδότησης : Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, εγκεκριμένο

Κατάσταση Έργου :  Προς παραλαβή

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  2024

Περιγραφή Έργου :

Εγκατάσταση πέντε (5) σταθμών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων στην πόλη, στους οποίους τόσο ο Δήμος όσο και οι πολίτες θα μπορούν να φορτίζουν τα ηλεκτροκίνητα οχήματά τους.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Οι πολίτες και ο Δήμος, θα αποκτήσουν σημεία φόρτησης για τα ηλεκτροκίνητα οχήματα. Έτσι ο Δήμος ενισχύει την ηλεκτροκίνηση και τη μείωση των εκπομπών CO2 στο σύνολο της πόλης, παρέχοντας σταθμούς φόρτησης ενισχύοντας έτσι την ηλεκροκίνηση στην πόλη.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Αναμένεται η παραλαβή του εξοπλισμού εντός του 2024.