Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος άρδευσης σε πάρκα του Δήμου και ηλεκτρονική παρακολούθηση άρδευσης σε αυτά

Δράση :  Προμήθεια εξοπλισμού

Έτος Έναρξης :  2021

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 1.362.000€

Φορέας Χρηματοδότησης : Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, εγκεκριμένο

Κατάσταση Έργου :  Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : 2023

Περιγραφή Έργου :

Έχουν προσδιοριστει 11 χώροι πρασίνου του Δήμου, με δυνατότητα επέκτασης αυτών, στους οποίους θα εγκατασταθεί σύστημα ηλεκτρονικά ελεγχόμενης άρδευσης.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Ο Δήμος αποκτά συστήματα άρδευσης για τα πάρκα του. Το σύστημα είναι ηλεκτρονικό, κεντρικά ελεγχόμενο και προφέρει ικανοποιητικό πότισμα στους χώρους του Δήμου, ανάλογα με τις προδιαγραφές για κάθε ένα από αυτόν. Επιτυγχάνεται αποτελεσματικό πότισμα και εξοικομόμιση κατανάλωσης νερού για το Δήμο.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ολοκληρώθηκε.