Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Σύνταξη Μελέτης Διαχείρισης σε 4 σημαντικές δασικές εκτάσεις του Δήμου

Δράση :  Δασική Διαχειριστική Μελέτη

Έτος Έναρξης :  2020

Φορέας Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 24.800€

Μελέτη Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά σύνταξη μελέτης

Φορέας Χρηματοδότησης :  Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Έργου :  Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  Ολοκληρώθηκε

Περιγραφή Έργου :

– Άλσος Τσαγκάρη – Πάρκο Μίκη Θεοδωράκη στα Μελίσσια
– Άλσος ΝΙΕΝ στα Μελίσσια
– Άλσος Γυμναστηρίου και Προφήτη Ηλία στη Νέα Πεντέλη
– Άλσος 28ης Οκτωβρίου και Ιουστινιανού στη Νέα Πεντέλη
Η μελέτη απαιτείται από τη δασική νομοθεσία και οι παρεμβάσεις καλύπτουν μία ποικιλία δραστηριοτήτων ψυχαγωγίας, αθλητισμού και αναψυχής ανάλογα με την έκτασή τους, με τρόπο που να προστατεύεται και να αναδεικνύεται ο φυσικός δασικός τους χαρακτήρας.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Με τις μελέτεςαυτές ο Δήμος θα προχωρήσει στην υλοποίηση των παρεμβάσεων που προβλέπουν. Έτσι θα επιτευχθεί η προστασία των αλσών, η αναβάθμισή τους και η ανάδειξή τους σε χώρους ασφαλείς, λειτουργικούς και ελκυστικούς για τους πολίτες.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Οι μελέτες έχουν ολοκληρωθεί και έχουν λάβει τις σχετικές εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές.