Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού οδοσήμανσης και απαγόρευσης στάθμευσης σε πεζοδρόμια

Δράση :  Έργα σε δρόμους και πεζοδρόμια

Έτος Έναρξης :  2022

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 37.200€

Μελέτη : Ολοκληρωμένη

Φορέας Χρηματοδότησης :  Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Έργου :  Σύμβαση

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : 2023

Περιγραφή Έργου :

Η προμήθεια αφορά την ασφαλή κυκλοφοριακή οργάνωση των οδών και πεζοδρομίων.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Με την τοποθέτηση του αστικού εξοπλισμού, θα βελτιωθεί η οδική ασφάλεια, θα υπάρχει σε αρκετά σημεία ορθότερη κυκλοφοριακή οργάνωση για τη μετακίνηση πεζών και οχημάτων.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Εκτελείται