Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Τοποθέτηση νέου δαπέδου στο δημοτικό γυμναστήριο της οδού Γεννηματά στα Μελίσσια

Δράση :  Κτηριακά Έργα

Έτος Έναρξης :  2020

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 210.000€

Μελέτη Έχει ολοκληρωθεί

Φορέας Χρηματοδότησης : Φιλόδημος

Κατάσταση Έργου :  Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  Ολοκληρώθηκε

Περιγραφή Έργου :

Τοποθέτηση νέου δαπέδου, (παρκέ) στο κλειστό γυμναστήριο στην οδό Γεννηματά στα Μελίσσια.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Το παλαιό παρκέ είναι 13 ετών και έχει υποστεί φθορές από τη χρήση. Με την τοποπέτηση νέου σύγχρονου παρκέ, ανώτερης ποιότητας, δημιουργείται ασφαλές δαπέδου για την άθληση της αθλουμένων του κλειστού γυμναστηρίου.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε ήδη προς χρήση.