Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Τοποθέτηση νέου τάπητα στα γήπεδα τέννις στα Μελίσσια

Δράση :  Έργα αθλητικών υποδομών

Έτος Έναρξης :  2022

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 63.500€

Μελέτη : Έχει συνταχθεί

Φορέας Χρηματοδότησης :  Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Έργου :  Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : Ολοκληρώθηκε

Περιγραφή Έργου :

Τοποθέτηση νέου τάπητα στα τρια γήπεδα τέννις.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Ο παλαιός τάπητας είχε υποστεί σοβαρές φθορές. Με την αλλαγή του τάπητα βελτιώνονται οι συνθήκες ασφάλειας και άθλησης των αθλητών τέννις στις δημοτικές εγκαταστάσεις.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Το έργο έχει ολοκληρωθεί και έχει παραδοθεί προς χρήση στους αθλούμενους πολίτες.