Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Τοποθέτηση σκεπάστρου στη μικρή πισίνα στο κολυμβητήριο Μελισσίων

Δράση :  Κτηριακά Έργα

Έτος Έναρξης :  2021

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 152.000€

Μελέτη Έχει ολοκληρωθεί

Φορέας Χρηματοδότησης :  Έχει γίνει αίτηση στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, αναμένεται απόφαση

Κατάσταση Έργου :  Αναμένεται έγκριση χρηματοδότησης

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : 2023

Περιγραφή Έργου :

Προμήθεια τηλεσκοπικού στεγάστρου πάνω από τη μικρή πισίνα.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Στόχος είναι η ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας, η προστασία του περιβάλλοντος, η εξοικονόμηση πόρων και η αναβάθμιση των υποδομών άθλησης στην πόλη.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Αναμένεται η έγκριση της χρηματοδότησης από το πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ.