Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Υποέργο 2 : Μελέτες ανάδειξης αρχαίων λατομείων, μνημείων

Δράση :  Αναβάθμιση Πεντελικού Όρους

Έτος Έναρξης :  2020

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 235.600€

Μελέτη : Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά σύνταξη μελέτης

Φορέας Χρηματοδότησης : ΕΣΠΑ, ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Κατάσταση Έργου :  Προς ένραξη διαγωνιστικής διαδικασίας

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  2023

Περιγραφή Έργου :

  1. Με τη μελέτη ανάδειξης του λατομείου Σπηλιάς, της οδού λιθαγωγίας και του χώρου στο λατομείο Σουλινάρι, θα γίνει διαμόρφωση των συγκεκριμένων χώρων για την ανάδειξη των λατομικών τοίχων με εμφανή τα ίχνη από την αρχαία λατομική δραστηριότητα και αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου των εκκλησιδίων στο στόμιο της Σπηλιάς. Επίσης, αποκατάσταση της σπηλιάς και ανάδειξη της. Καταγραφή οδού λιθαγωγίας και σχεδιασμός ανάδειξης του αρχικού τμήματος δρόμου που βρίσκεται στο Πεντελικό από τον οποίο οδηγήθηκαν τα μάρμαρα από το Πεντελικό στην Αθήνα
  2. Με την αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου του λατομείου Περάκη, το λατομείο θα αναδειχθεί, ώστε να μπορεί να είναι επισκέψιμο και προσβάσιμο από τους πολίτες.
  3. Με τη μελέτη ανάπλασης του λατομείου ΑΛΦΑ θα υπάρξει σχέδιο για διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου με την πρόβλεψη δημιουργίας θεατρικού χώρου. Παράλληλα προβλέπετια και μελέτη ανάδειξης του αρχαίου λατομείου Βαθυρέματος, καθώς και δημιουργίας άλλων 2-3 μικρότερων θεατρικών χώρων στο Πεντελικό
  4. Προβλέπεται η ανάδειξη δύο βυζαντινών μνημείων
  5. Μελέτη ανάδειξης λατομείων άνω Πεντέλης
  6. Με τη μελέτη ανάδειξης θα γίνει αναλυτική καταγραφή των λατομείων της Άνω Πεντέλης και σχεδιασμός ανάδειξης αυτών

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Κεντρικός στόχος της παρέμβασης στο Πεντελικό, είναι η ανάδειξη των μνημείων της κλασσικής αρχαιότητας, με εμβληματική παρέμβαση αυτή της ανάδειξης του Αρχαίου Λατομείου. Στόχος είναι η δημιουργία ενός όμορφου και οργανωμένου αρχαιολογικού χώρου, που θα μπορεί να είναι επισκέψιμος από πολίτες και τουρίστες – επισκέπτες της χώρας μας. Η ανάπλαση και ανάδειξη των γειτονικών λατομείων, θα συμβάλλει ώστε η παρέμβαση να είναι ενιαία και ολοκληρωμένη.
 
Η δημιουργία στο χώρο του λατομείου ΑΛΦΑ ενός θεατρικού χώρου με υλικά φιλικά στο περιβάλλον, θα δώσει στους πολίτες τη δυνατότητα να παρακολουθούν όμορφες πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Πεντέλη με μοναδική θέα το λεκανοπέδιο της Αττικής.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Εντός α τριμήνου 2023 θα έχει ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία.