Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Υποέργο 3 : Τεχνικές Μελέτες χώρων υπαίθριας αναψυχής και αθλητισμού

Δράση :  Αναβάθμιση Πεντελικού Όρους

Έτος Έναρξης :  2020

Φορέας : Υπουργείο Περιβάλλοντος (ΥΠΕΝ)

Προϋπολογισμός 260.400€

Μελέτη : Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά σύνταξη μελέτης

Φορέας Χρηματοδότησης : ΕΣΠΑ, ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Κατάσταση Έργου :  Προς έναρξη διαγωνιστικής διαδικασίας

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  2023

Περιγραφή Έργου :

  1. Προβλέπεται ολοκληρωένη μελέτη επισκεψιμότητας στο Πεντελικό Όρος, καθώς και μελέτη διαμόρφωσης των αναγκαίων χώρων στάθμευσης. Θα μελετηθεί ο αριθμός των επισκεπτών που μπορούν να προσεγγίσουν το Πεντελικό, καθώς και οι τρόποι πρόσβασης στο βουνό. Θα ανιχνευθεί η εποχικότητα των επισκέψεων. Παράλληλα θα γίνει μελέτη εφαρμογής για τη διαμόρφωση των χώρων στάθμευσης που είναι απαραίτητοι.
  2. Υπάρχουν περίπου 20 χώροι αναψυχής και θέας στο Πεντελικό. Προβλέπεται μελέτη ανάπλασης και ανάδειξης του κάθε ενός από αυτούς, ώστε να είναι φιλικοί στον επισκέπτη
  3. Προβλέπται συνολική μελέτη ανάπλασης του λατομείο Μαλτέζου, σύμφωνα με όσα ορίζει το ΠΔ προστασίας του Πεντέλικού. Το λατομείο περιλαμβάνει αρκετά επίπεδα τμήματα που διαμορφώθηκαν με τις εργασίες ανάπλασης του 2001. Το λατομείο είναι μια από τις θέσεις που θα δεχτούν επεμβάσεις ουσιαστικής κλίμακας, με σκοπό να υπάρξουν ήπιας αναψυχής, αθλητικές εγκαταστάσεις, να είναι ο χώρος αρχή κινήσεων προς το βουνό με τα πόδια, ποδήλατο ή λεωφορείο. Στο χώρο μπορεί να φιλοξενηθουν σύμφωνα με το ΠΔ Προστασίας του Πεντελικού ανοικτές αθλητικές εγκαταστάσεις.
  4. Προβλέπεται μελέτη ανάπλασης των εγκαταστάσεων που βρίσκονται στην κορυφή του βουνού, με στόχο να μετατραπούν σε ένα χώρο μοναδικής θέας, πολιτισμού και ψυχαγωγίας.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

  1. Θα διευκολυνθούν οι πολίτες στην πρόσβασή στους στον ορεινό όγκο του Πεντελικού, με φιλικές και οργανωμένες μετακινήσεις. Θα δημιουργηθούν οι αναγκαίοι χώροι στάθμευσης
  2. Θα δημιουργηθούν 20 περίπου όμορφοι οργανωμένοι χώροι υπαίθριας αναψυχής και θέας που μπορούν να τους επισκέπτονται οι πολίτες και να ψυχαγωγούνται ποιοτικά μέσα στο όμορφο φυσικό περιβάλλον του Πεντελικού
  3. Στο Λατομείο Μαλτέζου, θα δημιουργηθεί για τους πολίτες ένας νέος όμορφος χώρος μέσα στο φυσικό περιβάλλον του Πεντελικού για αναψυχή και αθλητικές δραστηριότητες
  4. Ο χώρος στην κορυφή του βουνού, που σήμερα βρίσκεται σε εκγατάλειψη, θα διαμορφωθεί σε χώρος μοναδικής θέας στην Αττική, ενώ θα μπορεί να φιλοξενήσει και πολιτιστικές δραστηριότητες περιορισμένης έκτασης

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Εντός α τριμήνου 2023 θα έχει ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία.