Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Υποέργο 4: Τεχνικές Μελέτες χώρου εκθέσεων και εκδηλώσεων

Δράση :  Αναβάθμιση Πεντελικού Όρους

Έτος Έναρξης :  2020

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 74.400€

Μελέτη : Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά σύνταξη μελέτης

Φορέας Χρηματοδότησης : ΕΣΠΑ, ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Κατάσταση Έργου :  Προς έναρξη διαγωνιστικής διαδικασίας

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  2023

Περιγραφή Έργου :

Το Λατομείο Μουζάκη είναι το εγγύτερο στον αστικό ιστό λατομείο. Προβλέπεται ανάπλαση και ανάδειξη των παλαιών εγκαταστάσεών του ώστε να διαμορφωθούν σε ένα όμορφο χώρο αναψυχής και πολιτστικών δραστηριοτήτων.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Θα δημιουργηθεί για τους πολίτες ένας νέος όμορφος χώρος μέσα στο φυσικό περιβάλλον του Πεντελικού και κοντά στον αστικό ιστό, που θα μπορεί να φιλοξενήσει όμορφες υπαίθριες πολιτιστικές δραστηριότητες.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Εντός α τριμήνου 2023 θα έχει ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία.