Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Υποέργο 5 : Ηλεκτρονική δικτύωση κύριων χώρων του Πεντελικού Όρους

Δράση :  Αναβάθμιση Πεντελικού Όρους

Έτος Έναρξης :  2020

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 12.400€

Μελέτη : Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά σύνταξη μελέτης

Φορέας Χρηματοδότησης : ΕΣΠΑ, ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Κατάσταση Έργου :  Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : 2023

Περιγραφή Έργου :

Προβλέπεται η εγκατάσταση δικτύου WiFi για τη δικτύωση των χώρων του Πεντελικού Όρους και την παροχή δωρεάν υπηρεσίας παροχής δεδομένων στους πολίτες.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Με τη δημιουργία σημείων ελεύθερης χρήσης διαδικτύου από τους επισκέπτες, οι πολίτες θα αποκτήσουν ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο και μεγαλύτερες δυνατότητες πληροφόρισης για τα μνημεία και τους χώρους αναψυχής και ψυχαγωγίας στο Πεντελικό.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ολοκληρώθηκε.