Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Υποέργο 7: Τεχνικές μελέτες και υποστηρικτικές υπηρεσίες

Δράση :  Αναβάθμιση Πεντελικού Όρους

Έτος Έναρξης :  2020

Φορέας : Υπουργείο Περιβάλλοντος

Προϋπολογισμός 223.200€

Μελέτη : Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά σύνταξη μελέτης

Φορέας Χρηματοδότησης : ΕΣΠΑ, ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Κατάσταση Έργου :  Προς έναρξη διαγωνιστικής διαδικασίας

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : Α εξάμηνο 2023

Περιγραφή Έργου :

Προβλέπονται υπηρεσίες πολιτικού μηχανικού, μηχανολόγου μηχανικού, τοπογράφου μηχανικού, καθώς και υπηρεσίες γεωλογικών μελετών, σε όλες τις παρεμβάσεις που θα γίνουν στο Πεντελικό Όρος. Επίσης προβλέπεται τεχνικός σύμβουλος για όλο το έργο, καθώς και νομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες επικοινωνίας της παρέμβασης στην τοπική κοινωνία.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Οι υπηρεσίες αυτές θα βοηθήσουν στην συντομότερη ολοκλήρωση της παρέμβασης στο Πεντελικό. Ο τεχνικός σύμβουλος θα συμβάλει ώστε η παρέμβαση να είναι ολοκληρωμένη και συνεκτική. Ο νομικός σύμβουλος θα αποτυπώσει όλες τις εκκρεμότητες σε όλα τα επίπεδα που υπάρχουν στο Πεντελικό και θα προτείνει τις καταλληλότερες λύσεις για την επίλυση των προβλημάτων που θα ανακύψουν.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Σε λίγες μέρες ξεκινά η διαγωνιστική διαδικασία.