Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Υπογειοποίηση του συνόλου του δικτύου μέσης τάσης και τμήμα του δικτύου χαμηλής τάσης του ΔΕΔΔΗΕ

Δράση :  Μεγάλο Έργο Υποδομής

Έτος Έναρξης :  2020

Φορέας ΔΕΔΔΗΕ, Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 30.220.000€

Μελέτη Έχει ολοκληρωθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ

Φορέας Χρηματοδότησης :  ΕΣΠΑ – ΔΕΔΔΗΕ, εγκεκριμένο

Κατάσταση Έργου :  Εκτελείται

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  2025

Περιγραφή Έργου :

Είναι το μεγαλύτερο έργο που έχει γίνει μέχρι σήμερα στην πόλη. Η δημοτική αρχή της Δημάρχου Δήμητρας Κεχαγιά, πέτυχε τη χρηματοδότηση για την υπογειοποίηση του συνόλο του δικτύου της μέσης τάσης και σημαντικού τμήματος του δικτύου της χαμηλής τάσης, συνολικού μήκους 115 χιλιομέτρων. Με την παρέμβαση αλλάζει και ο δημοτικός φωτισμός με φωτιστικά LED χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, ενώ ο Δήμος αποκτά ένα κεντρικό σύστημα τηλεδιαχείρισης και ελέγχου του δημοτικού φωτισμού.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Το έργο θα αλλάξει σημαντικά τη μορφή της πόλης. Απομακρύνονται οι κολώνες μεταφοράς ρεύματος από τους κεντρικούς, τους δευτερεύοντες δρόμους και από αρκετούς άλλους δρόμους της πόλης, αλλάζοντας προς το θετικότερο την εικόνα και την αισθητική της πόλης. Παράλληλα εξασφαλίζεται η ασφάλεια παροχής ηλεκτρικού ρεύματος διότι μηδενίζεται η πιθανότητα διακοπής από πτώσεις δέντρων σε καλώδια ή κοπές καλωδίων. Επιπλέον πλεονέκτημα είναι η αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών από τα καλώδια της ΔΕΗ. Τέλος ο Δήμος αλλάζει ένα σημαντικό τμήμα του δημοτικού φωτισμού, άνω του 50% με φωτιστικά LED χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, ενώ αποκτά ένα ολοκληρωμένο σύστημα τηλεδιαχείρισης του δημοτικού φωτισμού.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Το έργο έχει δύο τμήματα. Το πρώτο που εκτελεί ο ΔΕΔΔΗΕ για την υπογείωση ητου δικτύου. Το τμήμα αυτό εκτελείται σε διάφορα σημεία της πόλης. Στο τέλος του 2023 θα έχει ολοκληρωθεί το 25% του έργου περίπου.

Το δεύτερο τμήμα αφορά το Δήμο Πεντέλης και είναι η προμήθεια των υλικών για τον οδοφωτισμό. Το έργο έχει συμβασιοποιηθεί και παραλαμβάνονται σταδιακά το καλώδιο του δημοτικού φωτισμού, μαζί με τους νέους ιστούς και φωτιστικά που θα τοποθετηθούν στα σημεία που απομακρύνονται οι κολώνες μεταφοράς ρεύματος.