Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Υποδομές για περπάτημα – Πόλεις των 15 λεπτών (Driving Urban Transitions)

Δράση :  Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Έτος Έναρξης :  2023

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός  832.000

Μελέτη Δεν Απαιτείται

Φορέας Χρηματοδότησης :  Ευρωπαϊκή Ένωση (Driving Urban Transitions)

Κατάσταση Έργου :  Υλοποιείται

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  2027

Περιγραφή Έργου :

Ο Δήμος Πεντέλης, σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και με συντονιστή το Ινστιτούτο DLR (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt) υπέβαλε πρόταση για χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Driving Urban Transitions (DUT), της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην κατηγορία «15-minute City Transition Pathway» (15minC) και αφορά στις «πόλεις των 15 λεπτών» μία πολεοδομική και κυκλοφοριακή λύση, η οποία τυγχάνει όλο και μεγαλύτερης εφαρμογής το τελευταίο χρονικό διάστημα στην Ευρώπη. Μέσα από το πρόγραμμα θα προωθηθεί η μετάβαση προς βιώσιμα συστήματα αστικής κινητικότητας, με βελτίωση της προσβασιμότητας και της συνδεσιμότητας, ιδιαίτερα σε επίπεδο γειτονιάς. Η πρωταρχική ιδέα βασίζεται στην ποιότητα των υποδομών για περπάτημα και ποδήλατο με στόχο στις «πόλεις των 15 λεπτών» οι κάτοικοι των πόλεων να μπορούν να καλύπτουν την πλειοψηφία των καθημερινών τους αναγκών σε ακτίνα 15 λεπτών, περπατώντας και κάνοντας ποδήλατο.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Με τη συμμετοχή του ο Δήμος στο πρόγραμμα έχει τα ακόλουθα οφέλη:
· Δημιουργία ενός living lab στο οποίο θα δοκιμαστεί το εργαλείο αναγνώρισης και αξιολόγησης του αστικού χώρου όσον αφορά στο περπάτημα (ως υποδομή αλλά και ως διαδικασία)
· Παροχή δεδομένων για έργα ή σχέδια που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Δήμο
· Εξατομικευμένες λύσεις, με βάση τα χαρακτηριστικά του Δήμου Πεντέλης, για την προώθηση βιώσιμων μέσων μετακίνησης
· Συνεργασία με άλλες πόλεις της Ευρώπης και μεταφορά τεχνογνωσίας
· Αξιολόγηση των επιπτώσεων εφαρμογής των μέτρων υποδεικνύοντας αλλαγές στην κινητικότητα και την ασφάλεια των πολιτών
· Υποστήριξη στο σχεδιασμό μίας ασφαλέστερης και περπατήσιμης πόλης

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Αναμένεται η έγκριση του προγράμματος από τις αρμόδιες Ευρωπαϊκές Αρχές, το 2024, ώστε να αρχίσει να υλοποιείται εντός του 2024.