Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Categories
Έργα σε Δρόμους και Πεζοδρόμια

Τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού οδοσήμανσης και απαγόρευσης στάθμευσης σε πεζοδρόμια

Δράση :  Έργα σε δρόμους και πεζοδρόμια

Έτος Έναρξης :  2022

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 37.200€

Μελέτη : Ολοκληρωμένη

Φορέας Χρηματοδότησης :  Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Έργου :  Σύμβαση

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : 2023

Περιγραφή Έργου :

Η προμήθεια αφορά την ασφαλή κυκλοφοριακή οργάνωση των οδών και πεζοδρομίων.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Με την τοποθέτηση του αστικού εξοπλισμού, θα βελτιωθεί η οδική ασφάλεια, θα υπάρχει σε αρκετά σημεία ορθότερη κυκλοφοριακή οργάνωση για τη μετακίνηση πεζών και οχημάτων.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Εκτελείται

Categories
Έργα σε Δρόμους και Πεζοδρόμια

Στάσεις αστικής συγκοινωνίας

Δράση :  Αστικός εξοπλισμός

Έτος Έναρξης :  2021

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 66.000€

Μελέτη : Ολοκληρωμένη

Φορέας Χρηματοδότησης :  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ,  Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Έργου :  Σύμβαση

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : 2024

Περιγραφή Έργου :

Αντικατάσταση 19 στεγάστρων σε κεντρικά σημεία, με νέα σύγχρονων προδιαγραφών.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων που χρησιμοποιούν την αστική συγκοινωνία.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Έχει υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο και αναμένεται να ολοκληρωθεί η τοποθέτηση των νέων στάσεων το πρώτο δίμηνο του 2024.

Categories
Έργα σε Δρόμους και Πεζοδρόμια

Αναβάθμιση νησίδων στη Λεωφ. Δημοκρατίας και στην οδό Ανδρ. Παπανδρέου στα Μελίσσια

Δράση :  Έργα σε δρόμους και πεζοδρόμια

Έτος Έναρξης :  2022

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός Αναμένεται

Μελέτη : Δεν απαιτείται

Φορέας Χρηματοδότησης : Αίτημα σε Περιφέρεια Αττικής

Κατάσταση Έργου :  Αναμένεται έγκριση χρηματοδότησης

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  2024

Περιγραφή Έργου :

Προβλέπεται καθαρισμός και συντήρηση των κρασπέδων και του αστικού εξοπλισμού στις κεντρικές νησίδες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής και ενίσχυση της φύτευσης.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Στόχος του έργου είναι ο εξωραϊσμός των νησίδων στους δύο κεντρικούς και υπερτοπικούς δρόμους της πόλης.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Αναμένεται η απόφαση της Περιφέρειας Αττικής για να υλοποιηθεί η παρέμβαση.

Categories
Έργα σε Δρόμους και Πεζοδρόμια

Δημιουργία εσοχών για κάδους απορριμμάτων

Δράση :  Έργα σε δρόμους και πεζοδρόμια

Έτος Έναρξης :  2022

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 74.400€

Μελέτη : Ολοκληρωμένη

Φορέας Χρηματοδότησης :  Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Έργου :  Προς δημοπράτηση

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  2024

Περιγραφή Έργου :

Θα κατασκευαστούν 450 εσοχές στα πεζοδρόμια για να τοποθετηθούν συστάδες κάδων απορριμμάτων.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Στόχος είναι η οριοθέτηση χώρου εγκατάστασης των κάδων απορριμμάτων για την αποφυγή μετακινήσεων σε άλλο σημείο ή αλλαγή της θέσης λόγω ισχυρών ανέμων, με κίνδυνο να προκληθεί κάποιο ατύχημα.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Αναμένται να ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία για την επιλογή αναδόχου.

Categories
Έργα σε Δρόμους και Πεζοδρόμια

Βάψιμο κρασπέδων

Δράση :  Έργα σε δρόμους και πεζοδρόμια

Έτος Έναρξης :  2022

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 15.000€

Μελέτη : Ολοκληρωμένη

Φορέας Χρηματοδότησης :  Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Έργου :  Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  2023

Περιγραφή Έργου :

Το έργο αφορά τη συντήρηση των κρασπέδων με κατάλληλο χρωματισμό σε κεντρικές οδούς.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Στόχος του έργου είναι η βελτίωση της οδικής ασφάλειας σε κεντρικούς δρόμους για τα οχήματα και τους πεζούς.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ολοκληρώθηκε.

Categories
Έργα σε Δρόμους και Πεζοδρόμια

Διαγραμμίσεις διαβάσεων

Δράση :  Έργα σε δρόμους και πεζοδρόμια

Έτος Έναρξης :  Κάθε χρόνο 

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 37.200€

Μελέτη : Ολοκληρωμένη

Φορέας Χρηματοδότησης :  Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Έργου :  Εκτελείται

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  2023

Περιγραφή Έργου :

Συντήρηση των εγκάρσιων διαγραμμίσεων σε διαβάσεις οδών.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Στόχος του έργου είναι η ασφάλεια των πεζών όταν μετακινούνται στις διαβάσεις πεζών από την μία άκρη του δρόμου στην άλλη.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Το έργο εκτελείται.

Categories
Έργα σε Δρόμους και Πεζοδρόμια

Τοποθέτηση φωτεινής σήμανσης σε διαβάσεις πεζών και μαθητών και σε επικίνδυνες διασταυρώσεις στο οδικό δίκτυο του Δήμου

Δράση :  Έργα σε δρόμους και πεζοδρόμια

Έτος Έναρξης :  2022

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 104.000€

Μελέτη : Ολοκληρωμένη

Φορέας Χρηματοδότησης :  Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Έργου :  Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  Ολοκληρώθηκε

Περιγραφή Έργου :

Θα τοποθετηθούν σύγχρονα τεχνολογικά συστήματα πινακίδων σήμανσης κινδύνου με φωτιστικά Led και “μάτια γάτας” με ηλιακή ενέργεια και συγκεκριμένα:
  1. STOP σε επικίνδυνες διασταυρώσεις,
  2. αναγγελίας κινδύνου που δίνει προτεραιότητα στη διέλευση των μαθητών κοντά σε σχολεία
  3. μείωσης ταχύτητας σε διαβάσεις με συχνή διέλευση πεζών.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Στόχος της παρέμβασης είναι η έγκαιρη και από απόσταση προειδοποίηση των οδηγών να μειώσουν ταχύτητα σε επικίνδυνες διασταυρώσεις, κοντά σε σχολεία και σε επικίνδυνες διαβάσεις πεζών, ώστε να ενισχύεται η ασφαλής κίνηση των πεζών στην πόλη και να αποφεύγονται ατυχήματα στις επικίνδυνες διασταυρώσεις.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Έχει ολοκληρωθεί με την τοποθέτηση της σηματοδότησης.

Categories
Έργα σε Δρόμους και Πεζοδρόμια

Μελέτη αστικής ανάπλασης κεντρικών δρόμων των Μελισσίων, κεντρικών δρόμων στη Νέα Πεντέλη και δρόμων βόρεια από την κεντρική πλατεία (Περικλέους, Καποδιστρίου, Ελ. Βενιζέλου), ανάπλαση πλατείας Χαραυγής και οδών Βασιλέως Γεωργίου Β, Ηγουμ. Μακρυγιάννη και Ιωαν. Μεταξά στην ΔΚ Πεντέλης

Δράση :  Μελέτη

Έτος Έναρξης :  2020

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 173.500€

Μελέτη : Δεν απαιτείται

Φορέας Χρηματοδότησης : Αίτημα χρηματοδότησης από το πρόγραμμα Αντ. Τρίτσης

Κατάσταση Έργου :  Αναμένεται έγκριση χρηματοδότησης

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : Αρχές 2025

Περιγραφή Έργου :

Η μελέτη καλύπτει πολύ μεγάλο μέρος της πόλης. Δημιουργεί ένα εκτεταμένο δίκτυο πεζοδρόμων, ποδηλατοδρόμων και δρόμων ήπιας κυκλοφορίας που συνδέει όλες τις γειτονιές της πόλης, τα σημαντικότερα σημεία συνάθροισης πολιτών και συνδέει την πόλη με τον ορεινό όγκου του Πεντελικού και τους ποδηλατόδρομους όμορων Δήμων.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Με την ολοκλήρωση της μελέτης, ο Δήμος Πεντέλης θα μπορεί να αναζητήσει χρηματοδότηση για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Αναμένεται η απάντηση για τη χρηματοδότηση της μελέτης από το πρόγραμμα ΑΝΤ. ΤΡΙΤΣΗΣ, στο αίτημα χρηματοδότησης του Δήμου Πεντέλης.

Categories
Έργα σε Δρόμους και Πεζοδρόμια

Ανάπλαση πλατείας Χαραυγής, οδού Βασιλέως Γεωργίου Β, Ηγουμ. Μακρυγιάννη και Ιωαν. Μεταξά στη ΔΚ Πεντέλης

Δράση :  Αστική ανάπλαση δρόμων

Έτος Έναρξης :  2021

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός Αναμένεται μετά από ολοκλήρωση μελέτης

Μελέτη : Δεν υπάρχει

Φορέας Χρηματοδότησης : Θα αναζητηθεί μετά την ολοκλήρωση της μελέτης

Κατάσταση Έργου :  Αναμένεται έγκριση χρηματοδότησης μελέτης

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  2027

Περιγραφή Έργου :

Ανάπλαση του κέντρου της Πεντέλης (πλατείας Χαραυγής) της οδού Βασιλέως Γεωργίου Β, ώστε να συνδέεται με την πλατεία Αγίας Τριάδας με μια όμορφη και ασφαλή για πεζούς και ποδηλάτες διαδρομή, καθώς και των οδών Ηγουμ. Μακρυγιάννη και Ιωαν. Μεταξά, από Ηγουμ. Μακρυγιάννη μέχρι Ελ. Βενιζέλου.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Θα αλλάξει το κέντρο της ΔΚ Πεντέλης και οι πολίτες θα μπορούν να μετακινούνται με ασφάλεια από το κέντρο της ΔΚ Πεντέλης, μέχιρ την Πλατεία Αγίας Τριάδας.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Αναμένεται η έγκριση της χρηματοδότησης της μελέτης από το πρόγραμμα ΑΝΤ. ΤΡΙΤΣΗΣ.

Categories
Έργα σε Δρόμους και Πεζοδρόμια

Ανάπλαση κεντρικών δρόμων στη Νέα Πεντέλη και κεντρικής περιοχής μεταξύ Πλατείας, Περικλέους, Καπαδοκίας και Ελευθ. Βενιζέλου

Δράση :  Αστική ανάπλαση δρόμων

Έτος Έναρξης :  2021

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός Αναμένεται μετά από ολοκλήρωση μελέτης

Μελέτη : Δεν υπάρχει

Φορέας Χρηματοδότησης : Θα αναζητηθεί μετά την ολοκλήρωση της μελέτης

Κατάσταση Έργου :  Αναμένεται έγκριση χρηματοδότησης μελέτης

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  2027

Περιγραφή Έργου :

Ανάπλαση δρόμων στην κεντρική περιοχή της Νέας Πεντέλης και συγκεκριμένα των οδών:
  1. Περικέους, Καπαδοκίας, Ελ. Βενιζέλου, Ηρώων Πολυτεχνείου και των δρόμων που περικλείονται από αυτές
  2. Περικλέους από Καπαδοκίας μέχρι τέρμα της οδού
  3. Λεωφ. Νέας Πεντέλης και Αγίου Σίλα, από Σαλαμίνας μέχρι 28ης Οκτωβρίου
  4. 25ης Μαρτίου, από Λεωφ. Νέας Πεντελης μέχρι πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Με την υλοποίηση του έργου, σε συνδυασμό με την ανάπλαση της κεντρικής πλατείας της Νέας Πεντέλης και την ανάπλαση της περιοχής μεταξύ της Αγίας Παρασκευής και της Ηρώων Πολυτεχνείου, επιτυγχάνεται η συνολική ολοκληρωμένη ανάπλαση της περιοχής της Νέας Πεντέλης και των βασικών της δρόμων Αγίου Σίλα και 25ης Μαρτίου, με βιοκλιματικά στοιχεία που προσφέρει ασφαλή κίνηση πεζών και ποδηλατών.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Αναμένεται η έγκριση της χρηματοδότησης της μελέτης από το πρόγραμμα ΑΝΤ. ΤΡΙΤΣΗΣ.