Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Categories
Έργα Υποδομής

Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου στην περιοχή Νταού Πεντέλης

Δράση :  Μεγάλο Έργο Υποδομής

Έτος Έναρξης :  2022

Φορέας : ΕΥΔΑΠ

Προϋπολογισμός 2.181.000€

Μελέτη : Έχει ολοκλήρωθεί από ΕΥΔΑΠ

Φορέας Χρηματοδότησης : ΕΣΠΑ

Κατάσταση Έργου :  Προς Δημοπράτηση (από ΕΥΔΑΠ)

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  2025

Περιγραφή Έργου :

Η περιοχή της Νταού Πεντέλης δεν έχει δίκτυο αποχέτευσης. Το έργο αφορά την κατασκευή εσωτερικού δικτύου στον οικισμό, συνδέσεις με τις οικίες και κατασκευή αγωγού που θα συνδέεται με το κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ. Η διοίκηση της Δημάρχου Δήμητρας Κεχαγιά, σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ, πέτυχε την ολοκλήρωση της μελέτης και την ένταξη του έργο στα χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Με την ολοκλήρωση του έργου θα λυθεί ένα χρόνιο πρόβλημα των πολιτών της Νταού Πεντέλης που δεν είχαν δίκτυο αποχέτευσης στην περιοχή τους. Με το δίκτυο επιτυγχάνεται περιβαλλοντικά σωστή διαχείριση λυμάτων, λίγοτερη ταλαιπωρία και οικονομκή επιβάρυνση των πολιτών και βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων στην περοχή. Το έργο χρηματοδοτεί και τις συνδέσεις των κατοικιών με το δίκτυου αποχέτευσης, απαλλάσσοντας τους κατοίκους από σημαντική οικονομική επιβάρυνση.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση του έργου από το ΕΣΠΑ. Αναμένεται η δημοπράτησή του από την ΕΥΔΑΠ στις αρχές του 2024.

Categories
Έργα Υποδομής Μελέτη

Μελέτη δικτύων ομβρίων υδάτων

Δράση :  Μελέτη

Έτος Έναρξης :  2022

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 36.120€

Μελέτη Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά σύνταξη μελέτης

Φορέας Χρηματοδότησης :  Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Έργου :  Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  Ολοκληρώθηκε

Περιγραφή Έργου :

Μελέτη για τη δημιουργία δικτύων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων στα σημεία της πόλης, όπου υπάρχουν προβλήματα, όπως πχ. Πλατεία Αγίας Τριάδας Πεντέλης, Καλλιθέα Πεντέλης, περιοχές της Νέας Πεντέλης κ.α.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Μετά την ολοκληρωση της μελέτης ο Δήμος θα μπορέσει να βρει πόρους για τη χρηματοδότηση της δημιουργίας των αγωγών αποχέτευσης ομβρίων σε αυτές τις περιοχές.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ολοκληρώθηκε η μελέτη.

Categories
Έργα Υποδομής

Δίκτυα ομβρίων υδάτων στην Πεντέλη

Δράση :  Μεγάλο Έργο Υποδομής

Έτος Έναρξης :  2022

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός  1.855.000€

Μελέτη : Έχει ολοκλήρωθεί από Δήμο Πεντέλης

Φορέας Χρηματοδότησης :  Περιφέρεια Αττικής

Κατάσταση Έργου :  Προς Δημοπράτηση

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  Εντός 2025

Περιγραφή Έργου :

Με το έργο αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της συγκέντρωσης των ομβρίων υδάτων στην περιοχή του Παίδων Πεντέλης στη δημοτική κοινότητα Πεντέλης. Αφορά στην κατασκευή δικτύου αγωγών αποχέτευσης όμβριων υδάτων για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων, όπου θα έχει αφετηρία το Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης μέσω της οδού Ιπποκράτους, συνεχίζει στην οδό Δουκίσσης Πλακεντίας και καταλήγει στο ρέμα της οδού Κλεισθένους από όπου τα όμβρια διοχετεύονται στο Ρέμα Κουφού.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Με την ολοκλήρωση του έργου θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που παρατηρείται μετά από έντονες βροχοπτώσεις στο συγκεκριμένο σημείο της δημοτικής κοινότητας Πεντέλης. Ο Δήμος θωρακίζεται και αντιμετωπίζει τα έντονα πλυμμηρικά φαινόμενα που παρατηρούνται στην περιοχή και προστατεύει του πολίτες από αυτά. 

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ο Δήμος έχει ολοκληρώσει τη σύνταξη μελέτης και έχει εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση του έργου με προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής. Απομένει η δημοπράτηση του έργου.

Categories
Έργα Υποδομής

Ανακατασκευή του Μεγάρου Δούκισας Πλακεντίας

Δράση :  Μεγάλο Έργο Υποδομής

Έτος Έναρξης :  2020

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός Θα προσδιοριστεί με την ολοκλήρωση της μελέτης

Μελέτη Προς σύνταξη

Φορέας Χρηματοδότησης :  Θα αναζητηθεί

Κατάσταση Έργου :  Διεκδίκηση χώρου από Δήμο

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  2027

Περιγραφή Έργου :

Μετά την παραχώρησή του, το κτίριο πρέπει να αναβαθμιστεί ουσιαστικά από κάθε άποψη, ενεργειακά, στατικά κλπ. Το κτίριο λόγω της νομικής εκκρεμότητας, δεν έχει ανακαινιστεί από το 2011 με αποτέλεσμα να παρουσιάζει σήμερα πολλές φθορές που κινδυνεύουν να το καταστήσουν μη λειτουργικό.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Στόχος είναι, μετά την νόμιμη παραχώρησή του στο Δήμο Πεντέλης, το Μέγαρο να επισκευαστεί ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να υποστεί ακόμα μεγαλύτερες φθορές από αυτές που έχει σήμερα. Έτσι θα μπορεί να αποτελέσει ένα όμορφο και ποιοτικό πολιτιστικό χώρο του Δήμου μας.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ο Δήμος διεκδικεί να του παραχωρηθεί ο χώρος, που είναι χαρακτηρισμένος ως κοινόχρηστος χώρος. Έχει υποβληθεί πρόταση παραχώρησης από την ΕΤΑΔ, όμως η διοίκηση της Δήμητρας Κεχαγιά την έκρινε μη συμφέρουσα για το Δήμο και αντιπρότεινε άλλους όρους παραχώρησης. Αναμένεται η οριστική συμφωνία παραχώρησης από την ΕΤΑΔ. Έχει συνταχθεί από το Δήμο και προμελέτη αναβάθμισης του Μεγάρου.

Categories
Έργα Υποδομής Μελέτη

Μελέτη ανάπλασης πλατείας Νέας Πεντέλης και δημιουργίας χώρου στάθμευσης

Δράση :  Μελέτη

Έτος Έναρξης :  2021

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 1.072.000€

Μελέτη Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά σύνταξη μελέτης

Φορέας Χρηματοδότησης :  Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, εγκεκριμένο

Κατάσταση Έργου :  Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  Ολοκληρώθηκε

Περιγραφή Έργου :

Μελέτη για την ανάπλαση της πλατείας της Νέας Πεντέλης και τη δημιουργία υπόγειου χώρου στάθμευσης.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Μετά τη σύνταξη της μελέτης θα προχωρήσει η υλοποίηση ενός μεγάλου έργου υποδομής για την πόλη μας.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Η μελέτη ολοκληρώθηκε.

Categories
Έργα Υποδομής

Πλατεία Νέας Πεντέλης: Συνολική ανάπλαση και δημιουργία υπόγειου χώρου στάθμευσης

Δράση :  Ανάπλαση Κοινόχρηστου Χώρου

Έτος Έναρξης :  2021

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 7.316.000€

Μελέτη Η μελέτη ολοκληρώθηκε.

Φορέας Χρηματοδότησης :  Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, προς έγκριση

Κατάσταση Έργου :  Προς δημοπράτηση.

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  2027

Περιγραφή Έργου :

Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι να προχωρήσει σε συνολική ανάπλασης στην πλατεία και τους δρόμους που την περικλείουν και να δημιουργήσει υπόγειο χώρο στάθμευσης.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Θα λυθεί ορισιτκά το πρόβλημα της στάθμευσης στην πλατεία, ενώ η απομάκρυνση των οχημάτων από τους δρόμους γύρω από την πλατεία θα αυξήσει το δημόσιο χώρο. Θα δημιουργηθεί μια ασφαλής πλατεία.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ολοκληρώθηκε η μελέτη και το έργο μπορεί να δημοπρατηθεί με την οριστικοποίηση της χρηματοδότησης που έχει εξασφαλιστεί από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης.

Categories
Έργα Υποδομής

Αναβάθμιση και προστασία του περιβάλλοντος χώρου του ΝΙΕΝ

Δράση :  Μεγάλο Έργο Υποδομής

Έτος Έναρξης :  2020

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 500.000€

Μελέτη Έχει συνταχθεί και έχει εγκριθεί η διαχειριστική μελέτη και αναμένεται η έγκρισή της από τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες

Φορέας Χρηματοδότησης :  Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Έργου :  Εκτελείται

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  2024

Περιγραφή Έργου :

Ο χώρος έχει παραχωρηθεί στο Δήμο Πεντέλης από τον ΕΦΚΑ. Προβλέπεται από τη διαχειριστική μελέτη συνολική αναβάθμιση του χώρου και συγκεκριμένα:
 1. Σιδερένια περίφραξη της νότιας και ανατολικής πλευράς,
 2. Κατεδάφιση του μικρού κτηρίου
 3. Δημιουργία παιδικής χαράς
 4. Ανακαίνιση μικρού κτιρίου
 5. Δημιουργία αθλητικού χώρου
 6. Δημιουργία Πάρκου Σκύλων
 7. Δημιουργία πάρκου σκειτ για νέους
 8. Δημιουργία θερινού κινηματογράφου
 9. Εγκατάσταση πυρασφάλειας
 10. Τοποθέτηση οργάνων γυναστικής

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Στόχος του Δήμου είναι η δημιουργία ενός όμορφου σύγχρονου χώρου δασικής ανάψυχής για τους συμπολίτες μας. Σταδιακά θα δημιουργηθεί ένα ενιαίο δασικό πάρκο 300 στρεμμάτων μαζί με τις όμορες εκτάσεις Παπαδημητρίου και Εξοχές χωροφυλακής, που θα προστετεύεται από το Δήμο, θα φυλλάσεται σωστά και θα διέπεται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Έτσι οι πολίτες θα αποκτήσουν ένα όμορφο και μοναδικό χώρο δασικής αναψυχής, όπου θα μπορούν να περπατούν, να αθλούνται και να ψυχαγωγούνται.
Με τη σταθερή περίφραξη του χώρου, το δάσος του ΝΙΕΝ προστατεύεται αποτελεσματικότερα και αποτρέπεται η ανεξέλεγκτη πρόσβαση στο χώρο.
Το μικρό κτήριο είναι ακατάλληλο για κάθε χρήση και εστία περιβαλλοντικής υποβάθμισης. Η πτώση του απελευθέρωσε το συγκεκριμένο χώρο και έτσι ο Δήμος κατασκευάζει μια μεγάλη υπαίθρια παιδική χαρά.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

 1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ η περίφραξη του χώρου
 2. ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ η διαχειριστική μελέτη και αναμένεται η έγκρισή της από τις δασικές υπηρεσίες
 3. ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ η τοποθέτηση οργάνων υπαίθριας γυμναστικής
 4. ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ η πτώση του μικρού κτηρίου
 5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ η νέα μεγάλη παιδική χαρά που θα ολοκληρωθεί στις αρχές του 2024.
Categories
Έργα Υποδομής Μελέτη

Μελέτη Αναβάθμισης Πτέρυγας Μπόμπολα

Δράση :  Μελέτη

Έτος Έναρξης :  2020

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 256.680€

Μελέτη Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά σύνταξη μελέτης

Φορέας Χρηματοδότησης :  Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, εγκεκριμένο

Κατάσταση Έργου :  Προς δημοπράτηση

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  2024

Περιγραφή Έργου :

Σύνταξη μελετών για την ενεργειακή και συνολική αναβάθμιση του κτηρίου των 2.800 τ.μ. της Πτέρυγας Μπόμπολα και της διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Με την ολοκλήρωση της μελέτης θα υπάρξει η δημοπράτηση του έργου.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Επίκειται η δημοπράτηση της μελέτης.

Categories
Έργα Υποδομής

Ενεργειακή αναβάθμιση και ανακατασκευή του κτιρίου της πτέρυγας Μπόμπολα και δημιουργία χώρων εκπαίδευσης, κοινωνικών υποδομών, αποθηκών κ.α.

Δράση :  Μεγάλο Έργο Υποδομής

Έτος Έναρξης :  2020

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 3.900.000€

Μελέτη Αναμένεται η ανάθεσή της

Φορέας Χρηματοδότησης :  ΕΣΠΑ, εγκεκριμένο

Κατάσταση Έργου :  Σύνταξη Μελέτης

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  2025

Περιγραφή Έργου :

Η δημοτική αρχή εξασφάλισε μακροχρόνια μίσθωση της πτέρυγας Μπόμπολα που ήταν σε εγκατάλειψη από το 2012. Σχεδιάζει τη συνολική αναβάθμιση του κτιρίου των 2.300 τ.μ. και στέγαση υπηρεσιών εκπαίδευσης και πρωτοβάθμιας πρόληψης για μαθητές.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Ο Δήμος και οι πολίτες αποκτούν μια πολύ μεγάλη κτηριακή υποδομή που θα στεγάσει υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, εκπαίδευσης και πολιτισμού. Επίσης το κτήριο αναβαθμίζεται ενεργειακά ώστε να μειωθεί σημαντικά η κατανάλωση ενέργειας.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης, θα δημοπρατηθεί το έργο.

Categories
Έργα Υποδομής

Δημιουργία νηπιαγωγείου στην πτέρυγα Μπόμπολα

Δράση :  Μεγάλο Έργο Υποδομής

Έτος Έναρξης :  2020

Φορέας :  Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 160.000€

Μελέτη Έχει ολοκληρωθεί από Δήμο Πεντέλης

Φορέας Χρηματοδότησης :  Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, εγκεκριμένο

Κατάσταση Έργου :  Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  Ολοκληρώθηκε

Περιγραφή Έργου :

Ο Δήμος προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των παιδιών της πόλης για την προσχολική αγωγή, εξασφάλισε την πτέρυγα Μπόμπολα και σε τμήμα αυτής δημιουργεί νηπιαγωγείο.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Ο Δήμος αποκτά ένα ακόμα σύγχρονο νηπιαγωγείο και πετυχαίνει από το πρώτο έτος εφαρμογής της υποχρεωτικής διετούς προσχολικής αγωγής, να είναι ένας από τους δήμους που την εφαρμόζει καθολικά στο σύνολο του Δήμου. Δεν μένει κανένα παιδί εκτός νηπιαγωγείου.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ολοκληρώθηκε. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί από το Σεπτ. του 2020, ως το 5ο Νηπιαγωγείο Μελισσίων.