Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Categories
Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Υποδομές για περπάτημα – Πόλεις των 15 λεπτών (Driving Urban Transitions)

Δράση :  Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Έτος Έναρξης :  2023

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός  832.000

Μελέτη Δεν Απαιτείται

Φορέας Χρηματοδότησης :  Ευρωπαϊκή Ένωση (Driving Urban Transitions)

Κατάσταση Έργου :  Υλοποιείται

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  2027

Περιγραφή Έργου :

Ο Δήμος Πεντέλης, σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και με συντονιστή το Ινστιτούτο DLR (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt) υπέβαλε πρόταση για χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Driving Urban Transitions (DUT), της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην κατηγορία «15-minute City Transition Pathway» (15minC) και αφορά στις «πόλεις των 15 λεπτών» μία πολεοδομική και κυκλοφοριακή λύση, η οποία τυγχάνει όλο και μεγαλύτερης εφαρμογής το τελευταίο χρονικό διάστημα στην Ευρώπη. Μέσα από το πρόγραμμα θα προωθηθεί η μετάβαση προς βιώσιμα συστήματα αστικής κινητικότητας, με βελτίωση της προσβασιμότητας και της συνδεσιμότητας, ιδιαίτερα σε επίπεδο γειτονιάς. Η πρωταρχική ιδέα βασίζεται στην ποιότητα των υποδομών για περπάτημα και ποδήλατο με στόχο στις «πόλεις των 15 λεπτών» οι κάτοικοι των πόλεων να μπορούν να καλύπτουν την πλειοψηφία των καθημερινών τους αναγκών σε ακτίνα 15 λεπτών, περπατώντας και κάνοντας ποδήλατο.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Με τη συμμετοχή του ο Δήμος στο πρόγραμμα έχει τα ακόλουθα οφέλη:
· Δημιουργία ενός living lab στο οποίο θα δοκιμαστεί το εργαλείο αναγνώρισης και αξιολόγησης του αστικού χώρου όσον αφορά στο περπάτημα (ως υποδομή αλλά και ως διαδικασία)
· Παροχή δεδομένων για έργα ή σχέδια που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Δήμο
· Εξατομικευμένες λύσεις, με βάση τα χαρακτηριστικά του Δήμου Πεντέλης, για την προώθηση βιώσιμων μέσων μετακίνησης
· Συνεργασία με άλλες πόλεις της Ευρώπης και μεταφορά τεχνογνωσίας
· Αξιολόγηση των επιπτώσεων εφαρμογής των μέτρων υποδεικνύοντας αλλαγές στην κινητικότητα και την ασφάλεια των πολιτών
· Υποστήριξη στο σχεδιασμό μίας ασφαλέστερης και περπατήσιμης πόλης

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Αναμένεται η έγκριση του προγράμματος από τις αρμόδιες Ευρωπαϊκές Αρχές, το 2024, ώστε να αρχίσει να υλοποιείται εντός του 2024.

Categories
Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Σχεδιασμός εργαλείων προσβασιμότητας για όλους (Horizon)

Δράση :  Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Έτος Έναρξης :  2023

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός  158.000

Μελέτη Δεν Απαιτείται

Φορέας Χρηματοδότησης :  Ευρωπαϊκή Ένωση (Horizon)

Κατάσταση Έργου :  Υλοποιείται

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  2027

Περιγραφή Έργου :

Ο Δήμος Πεντέλης, σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Πατρών και άλλους 14 εταίρους από ευρωπαϊκούς οργανισμούς και εργαστήρια, συμμετέχει στο ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο “INCLUSIVESPACES: DESIGNS, TOOLS & FRAMEWORKS FOR CREATING AN ACCESSIBLE & INCLUSIVE BUILT ENVIRONMENT FOR ALL, FOR NOW & FOR THE FUTURE” με αντικείμενο τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη εργαλείων για τη δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος προσβασιμότητας για όλους και την ένταξη, μέσω καινοτόμων μεθοδολογιών, των ατόμων με ειδικές ανάγκες και μειωμένη κινητικότητα στο κοινωνικό σύνολο της πόλης, μεγιστοποιώντας τα οφέλη για τους πολίτες.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Στόχος του προγράμματος είναι να προσδιοριστούν τα σημεία των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών, ώστε μέσω προσβάσιμων γραμμικών διαδρομών και ενός δικτύου πρασβάσιμων μετακινήσεων, να μπορούν οι ευάλωτοι μετακινούμενοι να χρησιμοποιήσουν τις υποδομές και να ενισχυθούν οι βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις. Ο Δήμος Πεντέλης με τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα αυτό, θα αποκτήσει σημαντική τεγχογνωσία, δικτύωση και υποδομές για το θέμα.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Έχει εγκριθεί το πρόγραμμα από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η υλοποίηση του θα ξεκινήσει στις αρχές του 2024. 

Categories
Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Βιώσιμες μορφές αστικής κινητικότητας (Horizon)

Δράση :  Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Έτος Έναρξης :  2023

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός  238.000

Μελέτη Δεν Απαιτείται

Φορέας Χρηματοδότησης :  Ευρωπαϊκή Ένωση (Horizon)

Κατάσταση Έργου :  Υλοποιείται

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  2026

Περιγραφή Έργου :

Ο Δήμος Πεντέλης συμμετέχει σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Institut National de Recherche en Informatique et Automatique (Γαλλία) και άλλους 28 εταίρους από ευρωπαϊκούς οργανισμούς και εργαστήρια με εμπειρία και ικανοπιητικές επιδόσεις σε ευρωπαϊκά έργα. Το πρόγραμμα είναι ένα καινοτόμο ερευνητικό έργο και έχει τίτλο “SEAMLESS SHARED URBAN MOBILITY (SUM)”- ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩ

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Το έργο στοχεύει στη μετατροπή και εφαρμογή των υφιστάμενων δικτύων μετακίνησης των πολιτών, σε καινοτόμα και σύγχρονα κοινόχρηστα συστήματα κινητικότητας (NSM) (ηλεκτρικά ποδήλατα/πατίνια, ΙΧ, ταξί) συνδυασμένα με τα δημόσια μεταφορικά συστήματα (PT) (δημοτική συγκοινωνία, μετρό κλπ.), αναδεικνύοντας τα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή του συστήματος σε 15 ευρωπαϊκές πόλεις έως το 2026 και σε 30 πόλεις έως το 2030, Στόχος είναι η η βελτίωση της διασυνδεσιμότητας των δικτύων μετακίνησης των πολιτών, κάτι που θα οδηγήσει σε καλύτερες συνθήκες κινητικότητας και ζωής των πολιτών στις πόλεις, άρα σε πιο βιώσιμες πόλεις. Ο Δήμος Πεντέλης με τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα αυτό, θα αποκτήσει σημαντική τεγχογνωσία, δικτύωση και υποδομές για το θέμα.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Έχει εγκριθεί το πρόγραμμα από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει ξεκινήσει η υλοποίηση του.