Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Categories
Προμήθειες Εξοπλισμού

Προμήθεια ενός νέου μικρού απορριμματοφόρου

Δράση :  Προμήθεια εξοπλισμού

Έτος Έναρξης :  2022

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 148.000€

Φορέας Χρηματοδότησης :  ΥΠΕΣ, ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

Κατάσταση Έργου :  Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  2023

Περιγραφή Έργου :

Ο Δήμος θα προμηθευτεί ένα απορριμματοφόρο 4 tn που θα έχει τη δυνατότητα να διέρχεται πολύ στενούς δρόμους του Δήμου.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Με ένα ακόμα καινούργιο απορριμματοφόρο όχημα ο Δήμος ενισχύει ακόμα περισσότερο το στόλο του, αντικαθστώντας ένα παλαιό, ενώ παράλληλα το νέο όχημα θα διευκολύνει την αποκομιδή των αποβλήτων στους στενούς δρόμους της πόλης.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ολοκληρώθηκε.

Categories
Προμήθειες Εξοπλισμού

Προμήθεια και εγκατάσταση κάδων πολλαπλών ρευμάτων σε κοινόχρηστους χώρους και στάσεις

Δράση :  Προμήθεια εξοπλισμού

Έτος Έναρξης :  2022

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 61.500€

Φορέας Χρηματοδότησης : Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Έργου :  Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : Ολοκληρώθηκε

Περιγραφή Έργου :

Ο Δήμος Πεντέλης είναι από τους πρώτους Δήμους που εφαρμόζει τη νομοθεσία που προβλέπει την ύπαρξη κάδων πολλαπλών ρευμάτων στους κοινόχρηστους χώρους. Ο Δήμος έχει προμηθευθεί και εγκαταστήσει 5 κάδους τεσσάρων ρευμάτων και 50 κάδους τριών ρευμάτων για κοινόχρηστους χώρους και παιδικές χαρές, καθώς και 90 κάδους δύο ρευμάτων για τους αθλητικούς χώρους και τις στάσεις λεωφορείων.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Η εγκατάσταση των κάδων τριών ρευμάτων στους κοινόχρηστους χώρους και τις παιδικές χαρές του Δήμου και δύο ρευμάτων στις στάσεις λεωφορείων, αυξάνει τις δυνατότητες ανακύκλωσης των πολιτών, αυξάνει τα ποσοστά ανακύκλωσης του Δήμου και διατηρεί τους δημόσιους χώρους καθαρούς. Δράση που αναδεικνύει την ανάγκη διαχωρισμού των αποβλήτων στην πηγή, ακόμα και στο δημόσιο χώρο, δράση που εμπεδώνει την ανακύκλωση στη συνείδηση των πολιτών.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ο εξοπλισμός έχει παραληφθεί και έχουν τοποθετηθεί οι κάδοι τριών ρευμάτων στα πάρκα, κοινόχρηστους χώρους και παιδικές χαρές ης πόλης. Σε λίγες μέρες θα τοποθετηθούν οι κάδοι στις στάσεις.

Categories
Προμήθειες Εξοπλισμού

Προμήθεια και εγκατάσταση πέντε ζευγών υπόγειων κάδων σε ισάριθμα σημεία του Δήμου Πεντέλης

Δράση :  Προμήθεια εξοπλισμού

Έτος Έναρξης :  2022

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 85.560€

Φορέας Χρηματοδότησης :  Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Έργου :  Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : Ολοκληρώθηκε

Περιγραφή Έργου :

Ο Δήμος Πεντέλης θα εγκαταστήσει σε πέντε κεντρικά σημεία της πόλης (3 στα Μελίσσια και από 1 σε Νέα και Παλαιά Πεντέλη) ημιυπόγειους κάδους για απόριψη από τους πολίτες ανακυκλώσιμων υλικών, σε αντικατάσταση των κλασσικών κάδων.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Η εγκατάσταση διπλών κάδων ανακύκλωσης που είναι ημιυπόγειοι, δίνει τη δυνατότητα στο Δήμο να απομακρύνει τους κάδους στα σημεία αυτά, κάνοντας πιο όμορφο το δημόσιο χώρο.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ο εξοπλισμός έχει τοποθετηθεί και σε λίγες μέρες θα μπορούν να δέχονται απόβλητα και θα ξεκινήσει η διαδκασία αποκομιδής.

Categories
Προμήθειες Εξοπλισμού

Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για χαρτί

Δράση :  Προμήθεια εξοπλισμού

Έτος Έναρξης :  2022

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 2.500€

Φορέας Χρηματοδότησης : Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Έργου :  Ο εξοπλισμός τοποθετείται

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  2023

Περιγραφή Έργου :

Προμήθεια 250 κίτρινων κάδων για συλλογή χαρτιού και υπηρεσία απομάκρυνσης του χαρτιού από χώρο του Δήμου. Με τον τρόπο αυτό ο Δήμος εκμεταλεύεται και την αξία τουχαρτιού.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Το χαρτί υπολογίζεται ότι ξεπερνά το 20% των αστικών αποβλήτων. Ο Δήμος εισάγει δυναμικά ένα νεό ρεύμα αποβλήτων και προσφέρει στους δημότες τη δυνατότητα να απορρίπτουν χαρτία στους ειδικούς κάδους. Αναμένεται αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης και μείωση των ποσοστών ταφής του Δήμου, με σημαντικά οικονομικά και περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα για τους πολίτες.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ο εξοπλισμός έχει παραληφθεί και ξεκίνησε η τοποθέτησή του.

Categories
Προμήθειες Εξοπλισμού

Προμήθεια κάδων απορριμμάτων έτους 2021

Δράση :  Προμήθεια εξοπλισμού

Έτος Έναρξης :  2021

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 107.100€

Φορέας Χρηματοδότησης : Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Έργου :  Εκτελείται

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : Ολοκληρώθηκε

Περιγραφή Έργου :

Προμήθεια 200 κάδων σύμμεικτων αποβλήτων, 250 κάδων ανακύκλωσης, 30 κάδων ανακύκλωσης φελιζόλ.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Ο Δήμος αποκτά νέους κάδους σύμμεικτων αποβλήτων και για πρώτη φορά αγοράζει ο ίδιος κάδους ανακύκλωσης. Προμηθεύεται επίσης και κάδους για την ξεχωριστή συλλογή φελιζόλ. Με τους νέους κάδους θα αυξηθεί οι δυνατότητες των πολιτών να κάνουν ανακύκλωση, μειώνοντας έτσι τα απορρίμματα που οδηγούνται σε ταφή, κάτι που έχει θετική οικονομική και περιβαλλοντική επίδραση για το Δήμο.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ο εξοπλισμός έχει παραληφθεί και ξεκίνησε η τοποθέτησή του.

Categories
Προμήθειες Εξοπλισμού

Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος άρδευσης σε πάρκα του Δήμου και ηλεκτρονική παρακολούθηση άρδευσης σε αυτά

Δράση :  Προμήθεια εξοπλισμού

Έτος Έναρξης :  2021

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 1.362.000€

Φορέας Χρηματοδότησης : Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, εγκεκριμένο

Κατάσταση Έργου :  Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : 2023

Περιγραφή Έργου :

Έχουν προσδιοριστει 11 χώροι πρασίνου του Δήμου, με δυνατότητα επέκτασης αυτών, στους οποίους θα εγκατασταθεί σύστημα ηλεκτρονικά ελεγχόμενης άρδευσης.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Ο Δήμος αποκτά συστήματα άρδευσης για τα πάρκα του. Το σύστημα είναι ηλεκτρονικό, κεντρικά ελεγχόμενο και προφέρει ικανοποιητικό πότισμα στους χώρους του Δήμου, ανάλογα με τις προδιαγραφές για κάθε ένα από αυτόν. Επιτυγχάνεται αποτελεσματικό πότισμα και εξοικομόμιση κατανάλωσης νερού για το Δήμο.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ολοκληρώθηκε.

Categories
Προμήθειες Εξοπλισμού

Προμήθεια δύο νέων απορριμματοφόρων με σύστημα πλύσης και δύο μικρών χειροκίνητων σαρώθρων

Δράση :  Προμήθεια εξοπλισμού

Έτος Έναρξης :  2020

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 508.000€

Φορέας Χρηματοδότησης :  Περιφέρεια Αττικής, έγκριση προγραμματικής σύμβασης εντός 2021

Κατάσταση Έργου :  Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : Ολοκληρώθηκε

Περιγραφή Έργου :

Ο στόλος των απορριμματοφόρων του Δήμου είναι πολύ παλαιός, προμήθεια δύο νέων απορριμματοφόρων με σύστημα πλύσης κάδων.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Με τα δύο ακόμα καινούργια απορριμματοφόρα οχήματα ο Δήμος θα αντικαταστήσει δύο παλαιότερα. Τα νέα οχήματα έχουν ενσωαματωμένο σύστημα πλύσης κάδων.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Τα οχήματα και ο εξοπλισμός έχουν παραληφθεί.

Categories
Προμήθειες Εξοπλισμού

Προμήθεια εξοπλισμού βιοαποβλήτων (τρια απορριμματοφόρα βιοαποβλήτων, 2.250 καφέ κάδοι, κλαδοτεμαχιστής, φορτηγό με αρπάγη, κάδοι οικιακής κομποστοποίησης, ατομικά καδάκια βιοαποβλήτων, κομποστοποιητές στα σχολεία

Δράση :  Προμήθεια εξοπλισμού

Έτος Έναρξης :  2020

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 1.900.000€

Φορέας Χρηματοδότησης : ΕΣΠΑ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, εγκεκριμένο

Κατάσταση Έργου :  Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : Ολοκληρώθηκε

Περιγραφή Έργου :

Με τον εξοπλισμό ο Δήμος θα ξεκινήσει τη διαδικασία ξεχωριστής συλλογής των βιοαποβλήτων που αποτελούν το 45% περίπου των αστικών αποβλήτων της πόλης.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Ο Δήμος αποκτά σύγχρονο εξοπλισμό για την ξεχωριστή συλλογή των οργανικών αποβλήτων. Ο καφέ κάδος μπαίνει στην καθημερινότητα των συμπολιτών μας. Επεκτείνεται σταδιακά σε όλες τις γειτονιές της πόλης μας. Με την ξεχωριστή συλλογή βιοαποβλήτων ο Δήμος θα εκτρέψει από την ταφή ένα σημαντικό τμήμα των αποβλήτων του κάτι που θα μειώσει τα ποσοστά ταφής, θα μειώσει το κόστος και το τέλος ταφής που πληρώνουν οι δημότες και θα συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Τα οχήματα και ο εξοπλισμός έχουν παραληφθεί.

Categories
Προμήθειες Εξοπλισμού

Προμήθεια ενός νέου απορριμματοφόρου

Δράση :  Προμήθεια εξοπλισμού

Έτος Έναρξης :  2020

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 213.000€ 

Φορέας Χρηματοδότησης : ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, εγκεκριμένο

Κατάσταση Έργου :  Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : Ολοκληρώθηκε

Περιγραφή Έργου :

Ο στόλος των απορριμματοφόρων του Δήμου είναι πολύ παλαιός, προμήθεια ενός νέου απορριμματοφόρου με σύστημα πλύσης κάδων.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Με το νέο απορριμματοφόρο όχημα ο Δήμος αντικαθιστά ένα παλαιότερο, όμως αποκτά το πρώτο απορριμματοφόρο που έχει ενσωαματωμένο σύστημα πλύσης κάδων.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Το όχημα έχει παραληφθεί και έχει τεθεί σε κυκλοφορία.