Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Categories
Μελέτη Σχέδιο Ανάπλασης Πεντελικού

Μελέτη για την ανάπλαση και αξιοποίηση του παλαιού λατομείου Ράικου στο Πεντελικό όρος

Δράση :  Μελέτη 

Έτος Έναρξης :  2022

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 21.500€

Μελέτη : Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά σύνταξη μελέτης

Φορέας Χρηματοδότησης : ΕΣΠΑ, ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Κατάσταση Έργου :  Υλοποιείται

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : Α τρίμηνο 2024

Περιγραφή Έργου :

Σύνταξη μελέτης για την ανάπλαση του παλαιού λατομείου Ράϊκου, στο Πεντελικό όρος.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Με τη σύνταξη της μελέτης θα μπορεί να υλοποιηθεί το έργο και οι πολίτες θα χαίρονται ένα όμορφο χώρο εκδηλώσεων στο Πεντελικό.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Συντάσσεται η μελέτη.

Categories
Σχέδιο Ανάπλασης Πεντελικού

Ανάπλαση και αξιοποίηση του παλαιού λατομείου Ράικου στο Πεντελικό όρος

Δράση :  Αναβάθμιση Πεντελικού Όρους

Έτος Έναρξης :  2019

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 696.000€

Μελέτη :  Ολοκληρωμένη δασική διαχειριστική μελέτη, συντάσσεται η μελέτη εφαρμογής

Φορέας Χρηματοδότησης : ΕΣΠΑ, ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Κατάσταση Έργου :  Σύνταξη μελέτης

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : Αρχές 2024

Περιγραφή Έργου :

Ανάπλαση του υφιστάμενου παλαιού κτίσματος, δημιουργία πολιτιστικού χώρου και διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου με νέες φυτεύσεις, φωτισμό και αστικό εξοπλισμό.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Θα δημιουργηθεί ένας μικρός πολιτιστικός χώρος στους πρόποδες του Πεντελικού όρους, πολύ κοντά στον αστικό ιστό της Νέας Πεντέλης, που θα είναι ελκυστικός για ψυχαγωγία, πολιτιστικές δραστηριότητες και αναψυχή.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης θα υπάρξει η δημοπράτηση του έργου.

Categories
Μελέτη Σχέδιο Ανάπλασης Πεντελικού

Μελέτη ανάδειξης των βυζαντινών μνημείων του Πεντελικού

Δράση :  Αναβάθμιση Πεντελικού Όρους

Έτος Έναρξης :  2021

Φορέας : ΣΠΑΠ

Προϋπολογισμός 223.200€

Μελέτη : Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά σύνταξη μελέτης

Φορέας Χρηματοδότησης : ΕΣΠΑ, ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Κατάσταση Έργου :  Προς ανάθεση

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  2023

Περιγραφή Έργου :

Με τη μελέτη θα αναδειχθούν και θα προστατευθούν τα ακόλουθα οκτώ βυζαντινά μνημεία:
Ευαγγελιστή Λουκά, Προφήτη Ηλία Διονύσου, Αγ. Τριάδας Αγ.Στεφάνου, μεσαιωνικού Πύργου της Οινόης Μαραθώνα, Μονή Παντοκράτορος “Νταού” Πεντέλης, Μονής Αγ.Γεωργίου Βρανά Μαραθώνα, Αγ. Αθανασίου Βρανά Μαραθώνα, Αγ.Νικολάου Βρανά Μαραθώνα.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Με τη μελέτη θα υποβληθεί πρόταση χρηματοδότησης για την αναστήλωση, προστασία και ανάδειξη οκτώ σημαντικών βυζαντινών μνημείων στο Πεντελικό.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Συνεργασία ΣΠΑΠ με Υπουργείο Πολιτιστιμού για έναρξη διαγωνιστικής διαδικασίας.

Categories
Μελέτη Σχέδιο Ανάπλασης Πεντελικού

Μελέτη ανάπλασης Λατομείου Κοκκιναρά

Δράση :  Αναβάθμιση Πεντελικού Όρους

Έτος Έναρξης :  2021

Φορέας : ΣΠΑΠ

Προϋπολογισμός 74.400€

Μελέτη : Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά σύνταξη μελέτης

Φορέας Χρηματοδότησης : ΕΣΠΑ, ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Κατάσταση Έργου :  Προς ανάθεση

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : Α εξάμηνο 2023

Περιγραφή Έργου :

Προβλέπται συνολική μελέτη ανάπλασης του λατομείο Κοκκιναρά, σύμφωνα με όσα ορίζει το ΠΔ προστασίας του Πεντέλικού. Το λατομείο είναι μια από τις θέσεις που θα δεχτούν επεμβάσεις ουσιαστικής κλίμακας, με σκοπό να υπάρξουν ήπιας αναψυχής, αθλητικές εγκαταστάσεις, να είναι ο χώρος αρχή κινήσεων προς το βουνό με τα πόδια, ποδήλατο ή λεωφορείο. Στο χώρο μπορεί να φιλοξενηθουν σύμφωνα με το ΠΔ Προστασίας του Πεντελικού ανοικτές αθλητικές εγκαταστάσεις.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Θα δημιουργηθεί για τους πολίτες ένας νέος όμορφος χώρος μέσα στο φυσικό περιβάλλον του Πεντελικού για αναψυχή και αθλητικές δραστηριότητες.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Σε λίγες μέρες το έργο θα ανατεθεί.

Categories
Μελέτη Σχέδιο Ανάπλασης Πεντελικού

Μελέτη ανάδειξης του ιερού του Διονύσου (Ικάριο).

Δράση :  Αναβάθμιση Πεντελικού Όρους

Έτος Έναρξης :  2021

Φορέας : ΣΠΑΠ

Προϋπολογισμός 37.200€

Μελέτη : Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά σύνταξη μελέτης

Φορέας Χρηματοδότησης : ΕΣΠΑ, ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Κατάσταση Έργου :  Προς ανάθεση

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : Α τρίμηνο 2023

Περιγραφή Έργου :

Ο αρχαιολογικός χώρου του Ικάριου δεν είναι σήμερα σε καλή κατάσταση. Η μελέτη που θα συνταχθεί θα οδηγήσει σε αναστήλωση και ανάδειξη του μνημείου.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Ο αρχαιολογικός χώρος θα αναπλαστεί, θα αναδειχθεί και θα αποτελέσει ένα όμορφο αρχαιολογικό χώρο της κλασσικής εποχής.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Σε λίγες μέρες το έργο θα ανατεθεί.

Categories
Μελέτη Σχέδιο Ανάπλασης Πεντελικού

Μελέτη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Δράση :  Αναβάθμιση Πεντελικού Όρους

Έτος Έναρξης :  2021

Φορέας : ΣΠΑΠ

Προϋπολογισμός 24.800€

Μελέτη : Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά σύνταξη μελέτης

Φορέας Χρηματοδότησης : ΕΣΠΑ, ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Κατάσταση Έργου :  Υλοποιείται

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : Α τρίμηνο 2023

Περιγραφή Έργου :

Σύνταξη μελέτης ώστε να γίνουν συγκεκριμένα τα πεδία της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που θα μπορεί να παραγματοποιηθεί στο Πεντελικό Όρος, οι χώροι που θα τη φιλοξενήσουν, οι απαραίτητες εγκαταστάσεις, υποδομές και λοιπός εξοπλισμός που θα απαιτηθεί.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Οι πολίτες της περιοχής, κυρίως οι νεώτερες ηλικίες, θα αποκτήσουν ουσιαστικές υποδομές και χώρους, ώστε να παρακολουθούν δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Έχει ανατεθεί η μελέτη και συντάσσεται.

Categories
Μελέτη Σχέδιο Ανάπλασης Πεντελικού

Μελέτη αντιπυρικής προστασίας με την χρήση νέων τεχνολογιών.

Δράση :  Αναβάθμιση Πεντελικού Όρους

Έτος Έναρξης :  2021

Φορέας : ΣΠΑΠ

Προϋπολογισμός 24.800€

Μελέτη : Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά σύνταξη μελέτης

Φορέας Χρηματοδότησης : ΕΣΠΑ, ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Κατάσταση Έργου :  Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : Ολοκληρώθηκε

Περιγραφή Έργου :

Προβλέπεται η σύνταξη ενός σχεδίου πυροπροστασίας σε όλο το Πεντελικό, με χρήση όλων των διαθέσιμων και αναγκαίων μέσων, συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης νέων τεχνολογιών.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Η ύπαρξη μελέτης – σχεδίου πυροπροστασίας του Πεντελικού Όρους.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Η μελέτη ολοκληρώθηκε και αναζητείται χρηματοδότηση από πόρους του ΕΣΠΑ για την υλοποίηση της παρέμβασης.

Categories
Μελέτη Σχέδιο Ανάπλασης Πεντελικού

Μελέτη δημιουργίας Περιβαλλοντικού – Δασικού Πάρκου Αναψυχής στο Πεντελικό Όρος.

Δράση :  Αναβάθμιση Πεντελικού Όρους

Έτος Έναρξης :  2021

Φορέας : Υπουργείο Περιβάλλοντος (ΥΠΕΝ)

Προϋπολογισμός 24.800€

Μελέτη : Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά σύνταξη μελέτης

Φορέας Χρηματοδότησης : ΕΣΠΑ, ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Κατάσταση Έργου :  Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : Ολοκληρώθηκε

Περιγραφή Έργου :

Σε μια συγκεκριμένη περιοχή του Πεντελικού που έχει καεί, η οποία δεν θα προσφέρεται για φυσική αναδάσωση, παρά μόνο για τεχνιτή, θα προβλεφθεί η δημιουργία ενός μεγάλου δασικού πάρκου αναψυχής σύμφωνα με τη δασική νομοθεσία.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Μια περιοχή με κατεστραμένη βλάστηση από τις φωτιές, θα μετατραπεί σε ένα όμορφο δάσος με βραδύκαυστη βλάστηση, που θα μπορούν να το χαίρονται οι πολίτες. Μετά τη σύνταξη της μελέτης, θα υποβληθεί πρόταση χρηματοδότησης στο ΕΣΠΑ.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Η μελέτη ολοκληρώθηκε και αναζητείται χρηματοδότηση από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης για την υλοποίηση της παρέμβασης.

Categories
Μελέτη Σχέδιο Ανάπλασης Πεντελικού

Μελέτη και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την Ανάλυση και Εκτίμηση Κινδύνων κλιματικής αλλαγής και φυσικών καταστροφών στο Πεντελικό Όρος

Δράση :  Αναβάθμιση Πεντελικού Όρους

Έτος Έναρξης :  2021

Φορέας : Υπουργείο Περιβάλλοντος (ΥΠΕΝ)

Προϋπολογισμός 99.200€

Μελέτη : Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά σύνταξη μελέτης

Φορέας Χρηματοδότησης : ΕΣΠΑ, ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Κατάσταση Έργου :  Υλοποιείται

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : Β εξάμηνο 2024

Περιγραφή Έργου :

Η κλιματική αλλαγή, καθώς και οι κίνδυνοι φυσικών καταστροφών, επιβάλλουν τη σύνταξη ενός σχεδίου αντιμετώπισής τους για το Πεντελικό Όρος.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Η ύπαρξη μελέτης και σχεδίου για την ανάλυση και εκτίμηση των κινδύνων από την κλιματική αλλαγή και τις φυσικές καταστροφές, είναι σημαντικό για την τοπική κοινωνία, διότι θα ακολουθήσουν έργα για την αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων, με τελικό οφελούμενο τον πολίτη και επισκέπτη του Πεντελικού Όρους.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Η μελέτη συντάσσεται.

Categories
Μελέτη Σχέδιο Ανάπλασης Πεντελικού

Υδρολογική μελέτη Πεντελικού Όρους

Δράση :  Αναβάθμιση Πεντελικού Όρους

Έτος Έναρξης :  2021

Φορέας : Υπουργείο Περιβάλλοντος (ΥΠΕΝ)

Προϋπολογισμός 49.600€

Μελέτη : Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά σύνταξη μελέτης

Φορέας Χρηματοδότησης : ΕΣΠΑ, ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Κατάσταση Έργου :  Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : Ολοκληρώθηκε

Περιγραφή Έργου :

Για την ορθή διαχείριση των υδάτων στο Πεντελικό, απαιτείται η σύνταξη υδρολογικής μελέτης.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Για την ορθή διαχείριση των υδάτων στο Πεντελικό, απαιτείται η σύνταξη υδρολογικής μελέτης. Μέχρι σήμερα τέτοια μελέτη δεν είχε συνταχθεί. Με την ολοκλήρωσή της οι αρμόδιοι φορείς θα έχουν σχέδιο διαχείρισης των υδάτινων πόρων του Πεντελικού και μελέτη εφαρμογής του σχεδίου που θα υποβληθεί στο ΕΣΠΑ για χρηματοδότηση.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Η μελέτη ολοκληρώθηκε και αναζητείται χρηματοδότηση από πόρους του ΕΣΠΑ για την υλοποίηση της παρέμβασης.