Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

ΕΡΓΑ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ

17 Έργα σε Δρόμους και Πεζοδρόμια

Α/Α

Περιγραφή

Έτος Έναρξης

Προϋπολογισμός (ή συμβατική δαπάνη)

Κατάσταση έργου

Περισσότερα

ΔΡ ΠΕΖ 1

Επισκευές πεζοδρομίων

2020

73.600€

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΔΡ ΠΕΖ 2

Ασφαλτοστρώσεις σε διάφορους δρόμους της πόλης

2021

350.000€

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΔΡ ΠΕΖ 3

Κατασκευή και συντήρηση πεζοδρομίων της πόλης

2022

1.133.500€

ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ

ΔΡ ΠΕΖ 4

Αστική ανάπλαση Δυτικών Μελισσίων, "Ενοποίηση Κοινοχρήστων χώρων στο πλαίσιο της αστικής αναζωογόνησης στην ΔΚ Μελισσίων"

2021

3.700.000€

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΔΡ ΠΕΖ 5

Αστική ανάπλαση κεντρικής περιοχής Νέας Πεντέλης, "Ενοποίηση Κοινοχρήστων χώρων στο πλαίσιο της αστικής αναζωογόνησης στη ΔΚ Νέας Πεντέλης

2022

1.400.000€

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΔΡ ΠΕΖ 6

Ανάπλαση και αναβάθμιση του οδικού δικτύου Γεννηματά – Ζωοδόχου Πηγής – Θήρας για βελτίωση της οδικής ασφάλειας

2022

2.240.000€

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΔΡ ΠΕΖ 7

Αστικές βιοκλιματικές αναπλάσεις σε δρόμους και πεζοδρόμια της πόλης

2021

Αναμένεται μετά από ολοκλήρωση μελέτης

ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΡ ΠΕΖ 7Μ1

Μελέτη αστικής ανάπλασης σε περιοχές των Μελισσίων, Νέας Πεντέλης και Πεντέλης

2021

61.560€

ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ

ΔΡ ΠΕΖ 7Μ2

Μελέτη ανάπλασης δρόμων για κίνηση πεζών και ποδηλάτων σε Μελίσσια

2020

24.800€

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΔΡ ΠΕΖ 8

Ανάπλαση κεντρικών δρόμων των Μελισσίων

2021

Αναμένεται μετά από ολοκλήρωση μελέτης

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΡ ΠΕΖ 9

Ανάπλαση κεντρικών δρόμων στη Νέα Πεντέλη και κεντρικής περιοχής μεταξύ Πλατείας, Περικλέους, Καπαδοκίας και Ελευθ. Βενιζέλου

2021

Αναμένεται μετά από ολοκλήρωση μελέτης

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΡ ΠΕΖ 10

Ανάπλαση πλατείας Χαραυγής, οδού Βασιλέως Γεωργίου Β, Ηγουμ. Μακρυγιάννη και Ιωαν. Μεταξά στη ΔΚ Πεντέλης

2021

Αναμένεται μετά από ολοκλήρωση μελέτης

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΡ ΠΕΖ 10Μ

Μελέτη αστικής ανάπλασης κεντρικών δρόμων των Μελισσίων, κεντρικών δρόμων στη Νέα Πεντέλη και δρόμων βόρεια από την κεντρική πλατεία (Περικλέους, Καποδιστρίου, Ελ. Βενιζέλου), ανάπλαση πλατείας Χαραυγής και οδών Βασιλέως Γεωργίου Β, Ηγουμ. Μακρυγιάννη και Ιωαν. Μεταξά στην ΔΚ Πεντέλης

2020

173.500€

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΔΡ ΠΕΖ 11

Τοποθέτηση φωτεινής σήμανσης σε διαβάσεις πεζών και μαθητών και σε επικίνδυνες διασταυρώσεις στο οδικό δίκτυο του Δήμου

2022

104.000€

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΔΡ ΠΕΖ 12

Διαγραμμίσεις διαβάσεων

ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ

37.200€

ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ

ΔΡ ΠΕΖ 13

Βάψιμο κρασπέδων

2022

15.000€

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΔΡ ΠΕΖ 14

Δημιουργία εσοχών για κάδους απορριμμάτων

2022

74.400€

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ

ΔΡ ΠΕΖ 15

Αναβάθμιση νησίδων στη Λεωφ. Δημοκρατίας και στην οδό Ανδρ. Παπανδρέου στα Μελίσσια

2022

Αναμένεται

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΔΡ ΠΕΖ 16

Στάσεις αστικής συγκοινωνίας

2021

66.000€

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΔΡ ΠΕΖ 17

Τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού οδοσήμανσης και απαγόρευσης στάθμευσης σε πεζοδρόμια

2022

37.200€

ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ