Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΥ

19 Παρεμβάσεις για την Περιβαλλοντική και Πολιτιστική Αναβάθμιση του Πεντελικού Βουνού

Α/Α

Περιγραφή

Έτος Έναρξης

Προϋπολογισμός (ή συμβατική δαπάνη)

Κατάσταση έργου

Περισσότερα

ΠΕΝΤ 1

Υποέργο 1: Κλιματική Αλλαγή - Βιοποικιλότητα
(α) Μελέτη για την προστασία και ανάδειξη της χλωρίδας και της πανίδας του βουνού (προστασία και ενίσχυση της βιοποικιλότητας) στο Όρος Πεντέλη και μελέτη για την αποκατάσταση της βλάστησης.
(β) Μελέτη για τους κινδύνους που μπορεί να προκαλέσει η κλιματική αλλαγή στην περιοχή της Πεντέλης και την εξέλιξη που μπορεί να έχει στην τοπική κοινωνία και οικονομία. Σχέδιο διαχείρισης κινδύνου φυσικών καταστροφών και κρίσεων.
(γ) Μελέτη Διαχείρισης Αποβλήτων και Κυκλικής Οικονομίας, για την ανάπλαση του Πεντελικού Όρους.

2020

68.200€

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΕΝΤ 2

Υποέργο 2: Μελέτες ανάδειξης αρχαίων λατομείων, μνημείων
(α) Μελέτη ανάδειξης λατομείου Σπηλιάς, οδού λιθαγωγίας, λατομείου Σουληνάρι.
(β) Αναβάθμιση περιβάλλοντος χώρου του λατομείου ΠΕΡΑΚΗ.
(γ) Μελέτη ανάπλασης λατομείου ΑΛΦΑ με δημιουργία θεάτρου και μελέτη ανάδειξης αρχαίου λατομείου ΒΑΘΥΡΕΜΑΤΟΣ και δημιουργίας άλλων 2-3 μικρότερων θεατρικών χώρων στο Πεντελικό.
(δ) Μελέτη ανάδειξης βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων
(ε) Μελέτη ανάπλασης - ανάδειξης λατομείων ΑΝΩ ΠΕΝΤΕΛΗΣ.

2020

235.600€

ΠΡΟΣ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΠΕΝΤ 3

Υποέργο 3: Τεχνικές Μελέτες χώρων υπαίθριας αναψυχής και αθλητισμού
(α) Μελέτη επισκεψιμότητας και οργάνωσης των χώρων στάθμευσης.
(β) Μελέτη διαμόρφωσης 20 περίπου χώρων αναψυχής και θέας.
(γ) Σχέδιο Δράσης Αξιοποίησης και ανάδειξης του Λατομείου Μαλτέζου, στο πλαίσιο του ΠΔ Προστασίας του Πεντελικού.
(δ) Μελέτη ανάπλασης και ανάδειξης του χώρου της κορυφής του Βουνού.

2020

260.400€

ΠΡΟΣ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΠΕΝΤ 4

Υποέργο 4: Τεχνικές Μελέτες χώρου εκθέσεων και εκδηλώσεων
Μελέτη πολιτιστικής ανάδειξης λατομείου ΜΟΥΖΑΚΗ.

2020

74.400€

ΠΡΟΣ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΠΕΝΤ 5

Υποέργο 5: Ηλεκτρονική δικτύωση κύριων χώρων του Πεντελικού Όρους
Υπηρεσία μελέτης εφαρμογής Δικτύωσης για τους επισκέπτες του Όρους Πεντέλης (με web app και Hotspot στους χώρους αναψυχής - free wifi).

2020

12.400€

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΕΝΤ 6

Υποέργο 6: Διαχειριστική Μελέτη Ορεινού Δασικού Όγκου Πεντέλης.

2020

74.400€

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΕΝΤ 7

Υποέργο 7: Τεχνικές μελέτες και υποστηρικτικές υπηρεσίες
(α) Μελέτες οριζόντιες πολιτικού μηχανικού και ηλεκτρολόγου μηχανολόγου
(β) Υπηρεσίες παροχής τοπογραφικών αποτυπώσεων σε όλους τους λατομικούς χώρους και τους χώρους αναψυχής.
(γ) Γεωτεχνικές μελέτες που θα απαιτηθούν Πεντελικό.
(δ) Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου του έργου (περιλαμβάνονται νομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες επικοινωνίας).

2020

223.200€

ΠΡΟΣ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΠΕΝΤ 8

Υποέργο 8: Master Plan ανάδειξης του πολιτιστικού αποθέματος του Πεντελικού

2020

24.800€

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΕΝΤ 9

Υποέργο 9: Υπηρεσίες δημιουργίας GIS εφαρμογής.

2020

37.200€

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΕΝΤ 10

Υποέργο 10: Μελέτη διαδρομών περιπάτου στο Πεντελικό Όρος
Σύνταξη μελέτης για διαμόρφωση πεζοπορικών διαδρομών, διαδρομών ποδηλάτου και διαδρομών για άτομα με κινητικά προβλήματα.

2020

37.200€

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΕΝΤ 11

Υδρολογική μελέτη Πεντελικού Όρους

2021

49.600€

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΕΝΤ 12

Μελέτη και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την Ανάλυση και Εκτίμηση Κινδύνων κλιματικής αλλαγής και φυσικών καταστροφών στο Πεντελικό Όρος

2021

99.200€

ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

ΠΕΝΤ 13

Μελέτη δημιουργίας Περιβαλλοντικού - Δασικού Πάρκου Αναψυχής στο Πεντελικό Όρος

2021

24.800€

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΕΝΤ 14

Μελέτη αντιπυρικής προστασίας με την χρήση νέων τεχνολογιών.

2021

24.800€

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΕΝΤ 15

Μελέτη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

2021

24.800€

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΕΝΤ 16

Μελέτη ανάδειξης του ιερού του Διονύσου (Ικάριο).

2021

37.200€

ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

ΠΕΝΤ 17

Μελέτη ανάπλασης Λατομείου Κοκκιναρά

2021

74.400€

ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

ΠΕΝΤ 18

Μελέτη ανάδειξης των βυζαντινών μνημείων του Πεντελικού

2021

223.200€

ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

ΠΕΝΤ 19

Ανάπλαση και αξιοποίηση του παλαιού λατομείου Ράικου στο Πεντελικό όρος

2019

696.000€

ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΕΝΤ 19Μ

Μελέτη για την ανάπλαση και αξιοποίηση του παλαιού λατομείου Ράικου στο Πεντελικό όρος

2022

21.500€

ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ