Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Προμήθεια νέων φωτιστικών σωμάτων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης σε πλατείες παιδικές χαρές

Δράση :  Εξοικονόμηση ενέργειας

Έτος Έναρξης :  2022

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 335.200€

Μελέτη Έχει ολοκληρωθεί

Φορέας Χρηματοδότησης :  Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Έργου :  Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  2023

Περιγραφή Έργου :

Ο Δήμος Πεντέλης θα αντικαταστήσει όλα τα φωτιστικά των πλατειών, των παιδικών χαρών, των πάρκων και των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου και 25 Μαρτίου στα Μελίσσια με νέα φωτιστικά χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Θα βελτιωθεί σημαντικά ο δημοτικός φωτισμός στους συγκεκριμένους χώρους και θα υπάρχει εξοικονόμιση ενέργειας άνω του 55% στα συγκεκριμένα φωτιστικά.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ολοκληρώθηκε.