Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Categories
Εξοικονόμηση Ενέργειας Μελέτη

Μελέτη για ενεργειακή αναβάθμιση του 1ου και 2ου Παιδικού Σταθμού στα Μελίσσια και του Κοινωνικού Κέντρου του Δήμου

Δράση :  Μελέτη

Έτος Έναρξης :  2022

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 37.000€

Μελέτη : Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά σύνταξη μελέτης

Φορέας Χρηματοδότησης :  Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Έργου :  Ολοκληρώνεται

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  2023

Περιγραφή Έργου :

Σύνταξη μελέτης για ενεργειακή αναβάθμιση του 1ου και 2ου Παιδικού Σταθμού στα Μελίσσια και του Κοινωνικού Κέντρου του Δήμου.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Με τη σύνταξη των μελετών ο Δήμος θα μπορέσει αναζητήσει χρηματοδότηση ώστε να αναβαθμιστούν ενεργειακά οι δύο πιο κοστοβόρες ενεργειακά υποδομές παιδικών σταθμών του Δήμου και το κοινωνικό κέντρο, επιτυγχάνοντας έτσι την αναβάθμισή τους, τη σημαντική μείωση κόστους για το Δήμο και την προστασία του φυσκού περιβάλλοντος.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Η μελέτη του 2ου Παιδικού Σταθμού στα Μελίσσια και του Κοινωνικού Κέντρου έχουν ολοκληρωθεί. Ολοκληρώνεται η μελέτη του 1ου Παιδικού Σταθμού.

Categories
Εξοικονόμηση Ενέργειας

Ενεργειακή αναβάθμιση Κοινωνικού Κέντρου Μελισσίων

Δράση :  Εξοικονόμηση ενέργειας

Έτος Έναρξης :  2022

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 1.172.000

Μελέτη Συντάσσεται

Φορέας Χρηματοδότησης :  Θα αναζητηθεί

Κατάσταση Έργου :  Ολοκλήρωση μελέτης

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  2025

Περιγραφή Έργου :

Έργο και παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου του Κοινωνικού Κέντρου στα Μελίσσια.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Στόχος να γίνει έργο με παρεμβάσεις που θα οδηγήσουν σε σημαντική μείωση κατανάλωσης ενέργειας στο κτήριο του κοινωνικού κέντρου Μελισσίων και στην αναβάθμιση των υποδομών και υπηρεσίων κοινωνικής πρόνοιας προς τους δημότες. Η εκτιμώμενη μείωση κατανάλωσης ενέργειας είναι 85%. Οι παρεμβάσεις θα φέρουν μειμένο κόστος ενέργειας για το Δήμο και χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που προστατεύουν περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ολοκληρώθηκε η μελέτη. Ο Δήμος θα αναζητήσει χρηματοδότηση για το έργο.

Categories
Εξοικονόμηση Ενέργειας

Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου Παιδικού Σταθμού Μελισσίων

Δράση :  Εξοικονόμηση ενέργειας

Έτος Έναρξης :  2022

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 874.000

Μελέτη : Συντάσσεται

Φορέας Χρηματοδότησης : Θα αναζητηθεί

Κατάσταση Έργου :  Ολοκλήρωση μελέτης

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  2025

Περιγραφή Έργου :

Έργο και παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου του 2ου Παιδικού Σταθμού Μελισσίων.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Στόχος να γίνει έργο με παρεμβάσεις που θα οδηγήσουν σε σημαντική μείωση κατανάλωσης ενέργειας στο κτήριο του 2ου Παιδικού Σταθμού Μελισσίων και σε αναβάθμιση των υποδομών και υπηρεσίων προσχολικής αγωγής. Η εκτιμώμενη μείωση κατανάλωσης ενέργειας είναι 87%. Οι παρεμβάσες θα φέρουν μειωμένο κόστος ενέργειας για το Δήμο και χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που προστατεύουν περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ολοκληρώθηκε η μελέτη. Ο Δήμος θα αναζητήσει χρηματοδότηση για το έργο.

Categories
Εξοικονόμηση Ενέργειας

Ενεργειακή αναβάθμιση 1ου Παιδικού Σταθμού Μελισσίων

Δράση :  Εξοικονόμηση ενέργειας

Έτος Έναρξης :  2022

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός Θα προσδιοριστεί με την ολοκλήρωση της μελέτης

Μελέτη : Συντάσσεται

Φορέας Χρηματοδότησης : Θα αναζητηθεί

Κατάσταση Έργου :  Σύνταξη μελέτης

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  2025

Περιγραφή Έργου :

Έργο και παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου του 1ου Παιδικού Σταθμού Μελισσίων.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Στόχος να γίνει έργο με παρεμβάσεις που θα οδηγήσουν σε σημαντική μείωση κατανάλωσης ενέργειας στο κτήριο του 1ου Παιδικού Σταθμού Μελισσίων και σε αναβάθμιση των υποδομών και υπηρεσίων προσχολικής αγωγής. Οι παρεμβάσες θα φέρουν μειμένο κόστος ενέργειας για το Δήμο και χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που προστατεύουν περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Συντάσσεται η μελέτη και στη συνέχεια ο Δήμος θα αναζητήσει χρηματοδότηση για το έργο.

Categories
Εξοικονόμηση Ενέργειας Μελέτη

Μελέτη για ενεργειακή αναβάθμιση του Κολυμβητηρίου και του μεγάλου Κλειστου Γυμναστηρίου της οδού Γεννηματά στα Μελίσσια

Δράση :  Μελέτη

Έτος Έναρξης :  2021

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 73.500€

Μελέτη : Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά σύνταξη μελέτης

Φορέας Χρηματοδότησης :  Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Έργου :  Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  Ολοκληρώθηκε

Περιγραφή Έργου :

Σύνταξη μελέτης για τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στα δύο μεγάλα κτήρια του Δήμου που έχουν σημαντική κατανάλωση ενέργειας, ώστε να μειωθεί σημαντικά η απαιτούμενη ενέργεια για τη λειτουργία τους.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Η σύνταξη της μελέτης θα καταστήσει εφικτές τις παρεμβάσεις για τη μείωση ενέργειας στις δύο σημαντικά ενεργοβόρες δημοτικές εγκαταστάσεις και θα δώσει τη δυνατότητα στο Δήμο να αναζητήσει πόρους για τη χρηματοδότησή τους, επιτυγχάνοντας έτσι την αναβάθμισή τους, τη σημαντική μείωση κόστους για το Δήμο και την προστασία του φυσκού περιβάλλοντος.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Οι μελέτες ολοκληρώθηκαν και με βάση αυτές ο Δήμος αναζητά χρηματοδότηση των έργων.
Categories
Εξοικονόμηση Ενέργειας

Ενεργειακή αναβάθμιση κολυμβητηρίου Μελισσίων

Δράση :  Εξοικονόμηση ενέργειας

Έτος Έναρξης :  2021

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 2.135.000€

Μελέτη Έχει ολοκληρωθεί

Φορέας Χρηματοδότησης : Θα αναζητηθεί

Κατάσταση Έργου :  Αναζήτηση χρηματοδότησης

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  2025

Περιγραφή Έργου :

Ενεργειακή αναβάθμιση του κολυμβητηρίου Μελισσίων που είναι η πιο κοστοβόρα δημοτική εγκατάσταση. Επιτυγχάνεται μείωση κατανάλωσης ενέργειας κατά 50%.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Με τη μελέτη προβλέπεται μείωση κατανάλωσης ενέργειας 50% για το κολυμβητήριο του Δήμου στα Μελίσσια κάτι που συνεπάγεται μειωμένο κόστος ενέργειας για το Δήμο και χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που προστατεύουν περιβάλλον και ποιότητα ζωής των πολιτών.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ολοκληρώθηκε η μελέτη και ο Δήμος αναζητά πόρους για τη χρηματοδότηση του έργου.

Categories
Εξοικονόμηση Ενέργειας

Ενεργειακή αναβάθμιση του κλειστού γυμναστηρίου Παναγιώτης Τριανταφύλλου στα Μελίσσια

Δράση :  Εξοικονόμηση ενέργειας

Έτος Έναρξης :  2021

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 2.889.200€

Μελέτη Έχει ολοκληρωθεί

Φορέας Χρηματοδότησης : πρόγραμμα ΗΛΕΚΤΡΑ

Κατάσταση Έργου :  Προς δημοπράτηση

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  2025

Περιγραφή Έργου :

Ενεργειακή αναβάθμιση του κλειστού γυμναστηρίου στην οδό Γεννηματά στα Μελίσσια με την οποία επιτυγχάνεται μείωση κατανάλωσης ενέργειας κατά 90%.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Με τη μελέτη προβλέπεται μείωση κατανάλωσης ενέργειας 90% για το κλειστό γυμναστήριο “Παναγιώτης Τριανταφύλλου” στην οδο Γεννηματά κάτι που συνεπάγεται μειωμένο κόστος ενέργειας για το Δήμο και χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που προστατεύουν περιβάλλον και ποιότητα ζωής των πολιτών.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Προς δημοπράτηση εντός του 2024.

Categories
Εξοικονόμηση Ενέργειας

Ενεργειακή αναβάθμιση πνευματικού κέντρου στην Πλατεία της Νέας Πεντέλης

Δράση :  Εξοικονόμηση ενέργειας

Έτος Έναρξης :  2020

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 160.000€

Μελέτη Έχει ολοκληρωθεί

Φορέας Χρηματοδότησης :  ΕΣΠΑ – ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Κατάσταση Έργου :  Εκτελείται

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  2024

Περιγραφή Έργου :

Ενεργειακή αναβάθμιση της αίθουσας του Πνευματικού Κέντρου στην πλατεία της Νέας Πεντέλης με την οποία επιτυγχάνεται μείωση κατανάλωσης ενέργειας κατά 65%.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Αναβαθμίζεται το Πνευματικό Κέντρο στηνν πλατεία της Νέας Πεντέλης και μειώνεται σημαντικά το κόστος ενέργειας στο συγκεκριμένο κτήριο. Ο Δήμος αποκτά ένα αναβαθμισμένο κτήριο και επιτυχγάνει να μειώσει σημαντικά τα έξοδα για την κατανάλωση ενέργειας. Επιτυγχάνεται η προστασία του περιβάλλοντος, η εξοικονόμηση πόρων και η αναβάθμιση των υποδομών πολιτισμού στην πόλη.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Το έργο εκτελείται.

Categories
Εξοικονόμηση Ενέργειας

Ενεργειακή αναβάθμιση πολιτιστικού Κέντρου Μελισσίων

Δράση :  Εξοικονόμηση ενέργειας

Έτος Έναρξης :  2020

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 680.000€

Μελέτη Έχει ολοκληρωθεί

Φορέας Χρηματοδότησης :  ΕΣΠΑ – ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Κατάσταση Έργου :  Εκτελείται

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  2024

Περιγραφή Έργου :

Ενεργειακή αναβάθμιση της αίθουσας του Πολιτιστικού Κέντρου των Μελισσίων με την οποία επιτυγχάνεται μείωση κατανάλωσης ενέργειας κατά 84%.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Αναβαθμίζεται το Πολιτιστικό Κέντρο στα Μελίσσια και μειώνεται σημαντικά το κόστος ενέργειας στο συγκεκριμένο κτήριο. Ο Δήμος αποκτά ένα αναβαθμισμένο κτήριο και επιτυχγάνει να μειώσει σημαντικά τα έξοδα για την κατανάλωση ενέργειας. Επιτυγχάνεται η προστασία του περιβάλλοντος, η εξοικονόμηση πόρων και η αναβάθμιση των υποδομών πολιτισμού στην πόλη.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Το έργο εκτελείται.