Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Categories
Εξοικονόμηση Ενέργειας

Προμήθεια νέων φωτιστικών σωμάτων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης σε πλατείες παιδικές χαρές

Δράση :  Εξοικονόμηση ενέργειας

Έτος Έναρξης :  2022

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 335.200€

Μελέτη Έχει ολοκληρωθεί

Φορέας Χρηματοδότησης :  Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Έργου :  Εκτελείται

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  2023

Περιγραφή Έργου :

Ο Δήμος Πεντέλης θα αντικαταστήσει όλα τα φωτιστικά των πλατειών, των παιδικών χαρών, των πάρκων και των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου και 25 Μαρτίου στα Μελίσσια με νέα φωτιστικά χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Θα βελτιωθεί σημαντικά ο δημοτικός φωτισμός στους συγκεκριμένους χώρους και θα υπάρχει εξοικονόμιση ενέργειας άνω του 55% στα συγκεκριμένα φωτιστικά.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Τα περισσότερα φωτιστικά σώματα έχουν ήδη τοποθετηθεί και αναμένεται να ολοκληρωθεί η τοποθέτηση και των υπολοίπων εντός του 2023.

Categories
Εξοικονόμηση Ενέργειας

Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και συστήματος ενοικίασης 38 ηλεκτροκίνητων ποδηλάτων

Δράση :  Εξοικονόμηση ενέργειας

Έτος Έναρξης :  2022

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 318.000€

Μελέτη Έχει ολοκληρωθεί

Φορέας Χρηματοδότησης :  ΕΣΠΑ – ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Κατάσταση Έργου :  Προς παραλαβή

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  2023

Περιγραφή Έργου :

Ο Δήμος αποκτά ένα ολοκληρωμένο σύστημα ενοικίασης 38 ποδηλάτων, με σταθμούς φόρτησης και στάθμευσης και ηλεκτρονική πλατφόρμα ελέγχου του συστήματος.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να μισθώνουν δωρεάν ηλεκτρικό ποδήλατο από συγκεκριμένα σημεία της πόλης, να κάνουν τη διαδρομή τους με αυτά και να τα αφήνουν ξανά είτε στο ίδιο σημείο, είτε σε κάποιο άλλο από τα ορισμένα σημεία. Οι μετακινήσεις στην πόλη θα βελτιωθούν, θα γίνουν φιλικότερες στο περιβάλλον και η παρέμβαση αυτή θα γίνει “πιλότος” για ενίσχυση της κίνησης στην πόλη με ηλεκτρικά ποδήλατα.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Αναμένεται η παραλαβή του εξοπλισμού εντός του 2023.

Categories
Εξοικονόμηση Ενέργειας

Προμήθεια και εγκατάσταση πέντε (5) σημείων φόρτησης ηλεκτρικών οχημάτων στην πόλη

Δράση :  Εξοικονόμηση ενέργειας

Έτος Έναρξης :  2021

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 76.000€

Μελέτη Έχει ολοκληρωθεί

Φορέας Χρηματοδότησης : Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, εγκεκριμένο

Κατάσταση Έργου :  Προς παραλαβή

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  2023

Περιγραφή Έργου :

Εγκατάσταση πέντε (5) σταθμών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων στην πόλη, στους οποίους τόσο ο Δήμος όσο και οι πολίτες θα μπορούν να φορτίζουν τα ηλεκτροκίνητα οχήματά τους.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Οι πολίτες και ο Δήμος, θα αποκτήσουν σημεία φόρτησης για τα ηλεκτροκίνητα οχήματα. Έτσι ο Δήμος ενισχύει την ηλεκτροκίνηση και τη μείωση των εκπομπών CO2 στο σύνολο της πόλης, παρέχοντας σταθμούς φόρτησης ενισχύοντας έτσι την ηλεκροκίνηση στην πόλη.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Αναμένεται η παραλαβή του εξοπλισμού εντός του 2023.

Categories
Εξοικονόμηση Ενέργειας

Προμήθεια 5 οχημάτων ηλεκτροκίνησης

Δράση :  Εξοικονόμηση ενέργειας

Έτος Έναρξης :  2021

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 250.000€

Μελέτη Έχει ολοκληρωθεί

Φορέας Χρηματοδότησης : Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, εγκεκριμένο

Κατάσταση Έργου :  Προς παραλαβή

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  2023

Περιγραφή Έργου :

Προμήθεια 2 επιβατικών οχημάτων και 3 μικρών κλειστών φορτηγών.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Ο Δήμος αποκτά τρια μικρά κλειστά φορτηγά και δύο επιβατηγά οχήματα, όλα ηλεκτροκίνητα, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Αναμένεται η παραλαβή του εξοπλισμού εντός του 2023.

Categories
Εξοικονόμηση Ενέργειας

Προμήθεια δύο ηλεκτρικών λεωφορείων

Δράση :  Εξοικονόμηση ενέργειας

Έτος Έναρξης :  2021

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 744.000€

Μελέτη Έχει ολοκληρωθεί

Φορέας Χρηματοδότησης : Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, εγκεκριμένο

Κατάσταση Έργου : Προς παραλαβή

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  2023

Περιγραφή Έργου :

Ο Δήμος προμηθεύεται δύο νέα ηλεκτροκίνητα λεωφορεία για τις ανάγκες της δημοτικής συγκοινωνίας.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Με τα δύο νέα λεωφορεία ο Δήμος θα ξεκινήσει ξανά τη δημοτική συγκοινωνία που σταμάτησε εξαιτίας της απόσυρσης των παλαίων λεωφορείων.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Αναμένεται η παραλαβή του εξοπλισμού εντός του 2023.

Categories
Εξοικονόμηση Ενέργειας

Προμήθεια δύο ηλεκτρικών οχημάτων 4 Χ 4

Δράση :  Εξοικονόμηση ενέργειας

Έτος Έναρξης :  2021

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 986.000€

Μελέτη Έχει ολοκληρωθεί

Φορέας Χρηματοδότησης : Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, εγκεκριμένο

Κατάσταση Έργου :  Προς παραλαβή

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  2023

Περιγραφή Έργου :

Ο Δήμος προμηθεύεται δύο νέα ηλεκτροκίνητα 4Χ4 οχήματα πολυμηχανήματα για τις ανάγκες της καθαριότητας και της πολιτικής προστασίας.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Με τα δύο νέα πολυμηχανήματα 4Χ4 ο Δήμος αυξάνει την επιχειρησιακή του δυνατότητα στα ζητήματα της πολιτικής προστασίας, χωρίς να επιβαρύνεται με νέο ενεργειακό κόστος.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Αναμένεται η παραλαβή του εξοπλισμού εντός του 2023.

Categories
Εξοικονόμηση Ενέργειας

Προμήθεια ενός ηλεκτρικού απορριματοφόρου

Δράση :  Εξοικονόμηση ενέργειας

Έτος Έναρξης :  2021

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 396.800€

Μελέτη Έχει ολοκληρωθεί

Φορέας Χρηματοδότησης : Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, εγκεκριμένο

Κατάσταση Έργου :  Προς παραλαβή

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  2023

Περιγραφή Έργου :

Ο Δήμος μπαίνει στην ηλεκτροκίνηση με ένα νέο απορριμματοφόρο που κινείται ηλεκτρικά.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Ο Δήμος αποκτά ένα ακόμα απορριμματοφόρο όχημα σε αντικατάσταση παλαιού, το πρώτο ηλεκτροκίνητο απορριμματοφόρο του στόλου του. Με την ηλεκτροκίνηση ο Δήμος θα αρχίσει σταδιακά να μειώνει την εξάρτησή του από τα υγρά καύσιμα επιτυγχάνοντας οικονομικό και περιβαλλοντικό όφελος.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Αναμένεται η παραλαβή του εξοπλισμού εντός του 2023.

Categories
Εξοικονόμηση Ενέργειας Μελέτη

Μελέτη για ενεργειακή αναβάθμιση του Λυκείου Μελισσίων, του Γυμνασίου Λυκείου Νέας Πεντέλης, του Γυμνασίου Λυκείου Πεντελης, του 3ου Δημοτικού Σχολείου, Νηπιαγωγείου και 2ου Γυμνασίου Μελισσίων

Δράση :  Μελέτη

Έτος Έναρξης :  2022

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 74.400€

Μελέτη : Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά σύνταξη μελέτης

Φορέας Χρηματοδότησης : Πρόγραμμα ΗΛΕΚΤΡΑ

Κατάσταση Έργου :  Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  Ολοκληρώθηκε

Περιγραφή Έργου :

Σύνταξη μελέτης για τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στα πέντε μεγάλα σχολικά συγκροτήματα του Δήμου που έχουν τη μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας, ώστε να μειωθεί σημαντικά η απαιτούμενη ενέργεια για τη λειτουργία τους.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Η σύνταξη της μελέτης θα καταστήσει εφικτές τις παρεμβάσεις για τη μείωση ενέργειας στα πέντε πιο ενεργοβόρα σχολικά συγκροτήματα του Δήμου και θα δώσει τη δυνατότητα στο Δήμο να αναζητήσει πόρους για τη χρηματοδότησή τους από το πρόγραμμα Ηλέκτρα.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Η μελέτη ολοκληρώθηκε.

Categories
Εξοικονόμηση Ενέργειας

Ενεργειακή αναβάθμιση των πέντε πιο ενεργοβόρων σχολείων του Δήμου και συγκεκριμένα του Λυκείου Μελισσίων, του Γυμνασίου Λυκείου Νέας Πεντέλης, του Γυμνασίου Λυκείου Πεντελης, του 3ου Δημοτικού Σχολείου, Νηπιαγωγείου και 2ου Γυμνασίου Μελισσίων

Δράση :  Εξοικονόμηση ενέργειας

Έτος Έναρξης :  2022

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 1.970.000€

Μελέτη Ολοκληρώυηκε

Φορέας Χρηματοδότησης : Πρόγραμμα ΗΛΕΚΤΡΑ

Κατάσταση Έργου :  Προς δημοπράτηση

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  2025

Περιγραφή Έργου :

Έργο και παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση πέντε μεγάλων και ενεργοβόρων σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Στόχος να γίνει έργο με παρεμβάσεις που θα οδηγήσουν σε σημαντική μείωση κατανάλωσης ενέργειας στα πέντε σχολικά συγκροτήματα του Δήμου. Αυτό θα έχει μειμένο κόστος ενέργειας για το Δήμο και χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που προστατεύουν περιβάλλον και ποιότητα ζωής των πολιτών.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του έργου από το πρόγραμμα ΗΛΕΚΤΡΑ. Αναμένται η δημοπράτηση του έργου στις αρχές του 2024. 

Categories
Εξοικονόμηση Ενέργειας Μελέτη

Μελέτη για ενεργειακή αναβάθμιση του 1ου και 2ου Παιδικού Σταθμού στα Μελίσσια και του Κοινωνικού Κέντρου του Δήμου

Δράση :  Μελέτη

Έτος Έναρξης :  2022

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 37.000€

Μελέτη : Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά σύνταξη μελέτης

Φορέας Χρηματοδότησης :  Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Έργου :  Ολοκληρώνεται

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  2023

Περιγραφή Έργου :

Σύνταξη μελέτης για ενεργειακή αναβάθμιση του 1ου και 2ου Παιδικού Σταθμού στα Μελίσσια και του Κοινωνικού Κέντρου του Δήμου.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Με τη σύνταξη των μελετών ο Δήμος θα μπορέσει αναζητήσει χρηματοδότηση ώστε να αναβαθμιστούν ενεργειακά οι δύο πιο κοστοβόρες ενεργειακά υποδομές παιδικών σταθμών του Δήμου και το κοινωνικό κέντρο, επιτυγχάνοντας έτσι την αναβάθμισή τους, τη σημαντική μείωση κόστους για το Δήμο και την προστασία του φυσκού περιβάλλοντος.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Η μελέτη βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης.