Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Categories
Κτηριακά Έργα

Αναβάθμιση των τριών ΚΕΠ του Δήμου

Δράση :  Κτηριακά Έργα

Έτος Έναρξης :  2022

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός  73.000€

Μελέτη Έχει ολοκληρωθεί

Φορέας Χρηματοδότησης : Υπουργείο Εσωτερικών

Κατάσταση Έργου :  ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  Εντός του 2024

Περιγραφή Έργου :

Ανακαινίζονται κτηριακά και αναβαθμίζονται σε εξοπλισμό τα τρία ΚΕΠ του Δήμου, των Μελισσίων, της Νέας Πεντέλης και της Πεντέλης. Ειδικότερα οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν στα ΚΕΠ του Δήμου Πεντέλης αφορούν κυρίως σε αναβάθμιση του δαπέδου, χρωματισμούς, ξυλουργικές εργασίες, τοποθέτηση νέων φωτιστικών, τοποθέτηση νέας σήμανσης και επιγραφών, προμήθεια νέου τεχνολογικού εξοπλισμού όπως νέοι Η/Υ, εκτυπωτές κ.ά.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Τα ΚΕΠ είχαν παλαιό εξοπλισμό και υπήρχε ανάγκη αναβάθμισης και ανακαίνισης τους. Οι πολίτες θα έχουν καλύτερη εξυπηρέτηση με την τοποθέτηση νέου σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού. Επίσης με την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του κτηρίων που στεγάζονται τα ΚΕΠ του Δήμου θα δημιουργηθούν αξιοπρέπειες υποδομές και οι πολίτες θα εξυπηρετούνται άνετα, ποιοτικά και με σεβασμό από το Δήμο. 

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Η αναβάθμιση του ΚΕΠ της Πεντέλης έχει ολοκληρωθεί και πλέον λειτουργεί ανακαινισμένο. Εργασίες γίνονται στο ΚΕΠ της Νέας Πεντέλης που αναμένεται να ολοκληρωθούν τον Ιανουάριο του 2024, ενώ οι εργασίες στο ΚΕΠ Μελισσίων, θα ξεκινήσουν τον Ιανουάριο του 2024 και θα ολοκληρωθούν εντός πρώτου τριμήνου του 2024.

Categories
Κτηριακά Έργα

Δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου Μικρασιατικού Ελληνισμού

Δράση :  Κτηριακά Έργα

Έτος Έναρξης :  2022

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός Θα προσδιοριστεί με την ολοκλήρωση της μελέτης

Μελέτη Προς ανάθεση

Φορέας Χρηματοδότησης : Θα αναζητηθεί

Κατάσταση Έργου :  Προς σύνταξη μελέτης

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : 2026

Περιγραφή Έργου :

Στο οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου επί της Λεωφ. Δημοκρατίας θα δημιουργηθεί πολιτιστικό κέντρο με ανάφορα στο Μικρασιατικό Ελληνισμό.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Τα Μελίσσια έχουν ρίζες στο Μικρασιατικό και Ποντιακό Ελληνισμό. Το νέο πνευματικό κέντρο θα έχει αναφορά στον Ελληνισμό της Μικράς Ασίας και στη σύνδεση με τα Μελίσσια. Η περιοχή θα αποκτήσει ένα νέο σύγχονο χώρο πολιτισμού για εκδηλώσεις.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Προς σύνταξη μελέτης

Categories
Κτηριακά Έργα

Έλεγχος Νομιμότητας κτηριακών και ηλεκτρομηχανολογκών εγκαταστάσεων

Δράση :  Κτηριακά Έργα

Έτος Έναρξης :  2021

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 45.000€

Μελέτη Έχει ολοκληρωθεί

Φορέας Χρηματοδότησης : Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Έργου :  Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  Ολοκληρώθηκε

Περιγραφή Έργου :

Προσεισμικός στατικός έλεγχος και έλεγχος ασφάλειας των ηλεκτρμηχανολογικών εγκαταστάσεων στα σχολεία και στα δημοτικά κτίρια.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Γίνεται πλήρης έλεγχος στατικής ικανότητας και πυρασφάλειας των κτηριακών εγκαταστάσεων, έγινα πλήρης καταγραφή των αναγκών για την ασφάλεια των κτιριακών υποδομών.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ολοκληρώθηκε.

Categories
Κτηριακά Έργα

Τοποθέτηση σκεπάστρου στη μικρή πισίνα στο κολυμβητήριο Μελισσίων

Δράση :  Κτηριακά Έργα

Έτος Έναρξης :  2021

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 152.000€

Μελέτη Έχει ολοκληρωθεί

Φορέας Χρηματοδότησης :  Έχει γίνει αίτηση στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, αναμένεται απόφαση

Κατάσταση Έργου :  Αναμένεται έγκριση χρηματοδότησης

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : 2023

Περιγραφή Έργου :

Προμήθεια τηλεσκοπικού στεγάστρου πάνω από τη μικρή πισίνα.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Στόχος είναι η ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας, η προστασία του περιβάλλοντος, η εξοικονόμηση πόρων και η αναβάθμιση των υποδομών άθλησης στην πόλη.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Αναμένεται η έγκριση της χρηματοδότησης από το πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ.

Categories
Κτηριακά Έργα

Εργασίες για εναρμόνιση στις διατάξεις ασφαλείας παιδικών σταθμών και κτηρίων

Δράση :  Κτηριακά Έργα

Έτος Έναρξης :  2021

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 110.000€

Μελέτη Έχει ολοκληρωθεί

Φορέας Χρηματοδότησης :  Υπουργείο Εσωτερικών

Κατάσταση Έργου :  Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  Ολοκληρώθηκε

Περιγραφή Έργου :

Αναβάθμιση παιδικών σταθμών του Δήμου, προσαρμογή στις διατάξεις ασφαλείας του ΠΔ 99/2017.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Με το έργο γίνεται αντικατάσταση κουφωμάτων και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων ασφαλείας, αλλά και γενικότερη αναβάθμιση των συνθηκών ασφαλούς λειτουργίας των παιδικών σταθμών της πόλης μας, ώστε να παρέχονται καλύτερες υπηρεσίες προς τους δημότες.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ολοκληρώθηκε το έργο και έχει παραδοθεί.

Categories
Κτηριακά Έργα

Επισκευές και συντηρήσεις κτηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων

Δράση :  Κτηριακά Έργα

Έτος Έναρξης :  2022

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 105.000€

Μελέτη Έχει ολοκληρωθεί

Φορέας Χρηματοδότησης : Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Έργου :  ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

Περιγραφή Έργου :

Επισκευές και συντηρήσεις στον 2ο Παιδικό Σταθμό Μελισσίων και στο Κολυμβητήριο Μελισσίων, καθώς και επισκευές και συντηρήσεις ηλεκτρομηχανολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων στο κολυμβητήριο.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Στόχος του έργου είναι η αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του κτιρίου του 2ου παιδικού σταθμού Μελισσίων και οι επισκευές στο κολυμβητήριο Μελισσίων θα βελτιώσουν τις συνθήκες άθλησης των πολιτών. Είναι οι πιο εκτεταμένες επισκευές και συντηρήσεις που πραγματοποιούντα στο κολυμβητήριο μετά από 17 έτη λειτουργίας του.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Το έργο έχει ολοκληρωθεί το 2023.

Categories
Κτηριακά Έργα

Εργασίες επισκευής και συντήρησης δημοτικών κτηρίων

Δράση :  Κτηριακά Έργα

Έτος Έναρξης :  2021

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 90.500€

Μελέτη Έχει ολοκληρωθεί

Φορέας Χρηματοδότησης : Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Έργου :  ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

Περιγραφή Έργου :

Προβλέπονται ουσιαστικές επισκευές και συντήρηση στο Δημοτικό Κατάστημα Μελισσίων, στο Δημοτικό Κατάστημα Πεντέλης και στον 1ο Παιδικό Σταθμό Μελισσίων, ώστε να αντιμετωπιστούν προβλήματα που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Το έργο αφορά την αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων στα δημοτικά κτίρια με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας σε αυτά. Οι εργασίες ανακαίνισης στον 1ο Παιδικό Σταθμό Μελισσίων θα συμβάλλουν στη λειτουργική και αισθητική του αναβάθμιση ώστε να προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες στα παιδιά και να υπηρετεί αποτελεσματικότερα το σκοπό του.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Το έργο έχει ολοκληρωθεί το 2023.

Categories
Κτηριακά Έργα

Ανακατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο δημοτικό κατάστημα Πεντέλης

Δράση :  Κτηριακά Έργα

Έτος Έναρξης :  2022

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 58.000€

Μελέτη Έχει ολοκληρωθεί

Φορέας Χρηματοδότησης : Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Έργου :  Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  Ολοκληρώθηκε

Περιγραφή Έργου :

Η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο Δημοτικό Κατάστημα Πεντέλης είναι παλαιά και η δημοτική αρχή αποφάσισε την ουσιαστική αναβάθμισή της.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Η ΔΚ Πεντέλης θα αποκτήσει μία αναβαθμισμένη κτιριακά αίθουσα πολλαπλών χρήσεων με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε ήδη προς χρήση.

Categories
Κτηριακά Έργα

Τοποθέτηση νέου δαπέδου στο δημοτικό γυμναστήριο της οδού Γεννηματά στα Μελίσσια

Δράση :  Κτηριακά Έργα

Έτος Έναρξης :  2020

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 210.000€

Μελέτη Έχει ολοκληρωθεί

Φορέας Χρηματοδότησης : Φιλόδημος

Κατάσταση Έργου :  Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  Ολοκληρώθηκε

Περιγραφή Έργου :

Τοποθέτηση νέου δαπέδου, (παρκέ) στο κλειστό γυμναστήριο στην οδό Γεννηματά στα Μελίσσια.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Το παλαιό παρκέ είναι 13 ετών και έχει υποστεί φθορές από τη χρήση. Με την τοποπέτηση νέου σύγχρονου παρκέ, ανώτερης ποιότητας, δημιουργείται ασφαλές δαπέδου για την άθληση της αθλουμένων του κλειστού γυμναστηρίου.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε ήδη προς χρήση.

Categories
Κτηριακά Έργα Μελέτη

Μελέτη για την κατασκευή Παιδικού Σταθμού στην Πεντέλη, Κέντρου Φροντίδας Ηλικιωμένων στα Μελίσσια και αναβάθμιση 1ο Δημοτικού Σχολείου Μελισσίων

Δράση :  Μελέτη

Έτος Έναρξης :  2021

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 74.000€

Μελέτη : Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά σύνταξη μελέτης

Φορέας Χρηματοδότησης : Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Έργου :  Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  Ολοκληρώθηκε

Περιγραφή Έργου :

Σύνταξη μελέτης για την κατασκευή Παιδικού Σταθμού στην Πεντέλη, Κέντρου Φροντίδας Ηλικιωμένων στα Μελίσσια και αναβάθμιση 1ο Δημοτικού Σχολείου Μελισσίων.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Με τη σύνταξη των μελετών ο Δήμος θα μπορέσει αναζητήσει χρηματοδότηση ώστε να κατασκευαστούν τα νέα κτήρια.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ολοκληρώθηκε.