Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Categories
Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Υποδομές για περπάτημα – Πόλεις των 15 λεπτών (Driving Urban Transitions)

Δράση :  Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Έτος Έναρξης :  2023

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός  832.000

Μελέτη Δεν Απαιτείται

Φορέας Χρηματοδότησης :  Ευρωπαϊκή Ένωση (Driving Urban Transitions)

Κατάσταση Έργου :  Υλοποιείται

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  2027

Περιγραφή Έργου :

Ο Δήμος Πεντέλης, σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και με συντονιστή το Ινστιτούτο DLR (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt) υπέβαλε πρόταση για χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Driving Urban Transitions (DUT), της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην κατηγορία «15-minute City Transition Pathway» (15minC) και αφορά στις «πόλεις των 15 λεπτών» μία πολεοδομική και κυκλοφοριακή λύση, η οποία τυγχάνει όλο και μεγαλύτερης εφαρμογής το τελευταίο χρονικό διάστημα στην Ευρώπη. Μέσα από το πρόγραμμα θα προωθηθεί η μετάβαση προς βιώσιμα συστήματα αστικής κινητικότητας, με βελτίωση της προσβασιμότητας και της συνδεσιμότητας, ιδιαίτερα σε επίπεδο γειτονιάς. Η πρωταρχική ιδέα βασίζεται στην ποιότητα των υποδομών για περπάτημα και ποδήλατο με στόχο στις «πόλεις των 15 λεπτών» οι κάτοικοι των πόλεων να μπορούν να καλύπτουν την πλειοψηφία των καθημερινών τους αναγκών σε ακτίνα 15 λεπτών, περπατώντας και κάνοντας ποδήλατο.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Με τη συμμετοχή του ο Δήμος στο πρόγραμμα έχει τα ακόλουθα οφέλη:
· Δημιουργία ενός living lab στο οποίο θα δοκιμαστεί το εργαλείο αναγνώρισης και αξιολόγησης του αστικού χώρου όσον αφορά στο περπάτημα (ως υποδομή αλλά και ως διαδικασία)
· Παροχή δεδομένων για έργα ή σχέδια που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Δήμο
· Εξατομικευμένες λύσεις, με βάση τα χαρακτηριστικά του Δήμου Πεντέλης, για την προώθηση βιώσιμων μέσων μετακίνησης
· Συνεργασία με άλλες πόλεις της Ευρώπης και μεταφορά τεχνογνωσίας
· Αξιολόγηση των επιπτώσεων εφαρμογής των μέτρων υποδεικνύοντας αλλαγές στην κινητικότητα και την ασφάλεια των πολιτών
· Υποστήριξη στο σχεδιασμό μίας ασφαλέστερης και περπατήσιμης πόλης

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Αναμένεται η έγκριση του προγράμματος από τις αρμόδιες Ευρωπαϊκές Αρχές, το 2024, ώστε να αρχίσει να υλοποιείται εντός του 2024.

Categories
Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Σχεδιασμός εργαλείων προσβασιμότητας για όλους (Horizon)

Δράση :  Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Έτος Έναρξης :  2023

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός  158.000

Μελέτη Δεν Απαιτείται

Φορέας Χρηματοδότησης :  Ευρωπαϊκή Ένωση (Horizon)

Κατάσταση Έργου :  Υλοποιείται

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  2027

Περιγραφή Έργου :

Ο Δήμος Πεντέλης, σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Πατρών και άλλους 14 εταίρους από ευρωπαϊκούς οργανισμούς και εργαστήρια, συμμετέχει στο ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο “INCLUSIVESPACES: DESIGNS, TOOLS & FRAMEWORKS FOR CREATING AN ACCESSIBLE & INCLUSIVE BUILT ENVIRONMENT FOR ALL, FOR NOW & FOR THE FUTURE” με αντικείμενο τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη εργαλείων για τη δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος προσβασιμότητας για όλους και την ένταξη, μέσω καινοτόμων μεθοδολογιών, των ατόμων με ειδικές ανάγκες και μειωμένη κινητικότητα στο κοινωνικό σύνολο της πόλης, μεγιστοποιώντας τα οφέλη για τους πολίτες.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Στόχος του προγράμματος είναι να προσδιοριστούν τα σημεία των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών, ώστε μέσω προσβάσιμων γραμμικών διαδρομών και ενός δικτύου πρασβάσιμων μετακινήσεων, να μπορούν οι ευάλωτοι μετακινούμενοι να χρησιμοποιήσουν τις υποδομές και να ενισχυθούν οι βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις. Ο Δήμος Πεντέλης με τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα αυτό, θα αποκτήσει σημαντική τεγχογνωσία, δικτύωση και υποδομές για το θέμα.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Έχει εγκριθεί το πρόγραμμα από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η υλοποίηση του θα ξεκινήσει στις αρχές του 2024. 

Categories
Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Βιώσιμες μορφές αστικής κινητικότητας (Horizon)

Δράση :  Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Έτος Έναρξης :  2023

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός  238.000

Μελέτη Δεν Απαιτείται

Φορέας Χρηματοδότησης :  Ευρωπαϊκή Ένωση (Horizon)

Κατάσταση Έργου :  Υλοποιείται

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  2026

Περιγραφή Έργου :

Ο Δήμος Πεντέλης συμμετέχει σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Institut National de Recherche en Informatique et Automatique (Γαλλία) και άλλους 28 εταίρους από ευρωπαϊκούς οργανισμούς και εργαστήρια με εμπειρία και ικανοπιητικές επιδόσεις σε ευρωπαϊκά έργα. Το πρόγραμμα είναι ένα καινοτόμο ερευνητικό έργο και έχει τίτλο “SEAMLESS SHARED URBAN MOBILITY (SUM)”- ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩ

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Το έργο στοχεύει στη μετατροπή και εφαρμογή των υφιστάμενων δικτύων μετακίνησης των πολιτών, σε καινοτόμα και σύγχρονα κοινόχρηστα συστήματα κινητικότητας (NSM) (ηλεκτρικά ποδήλατα/πατίνια, ΙΧ, ταξί) συνδυασμένα με τα δημόσια μεταφορικά συστήματα (PT) (δημοτική συγκοινωνία, μετρό κλπ.), αναδεικνύοντας τα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή του συστήματος σε 15 ευρωπαϊκές πόλεις έως το 2026 και σε 30 πόλεις έως το 2030, Στόχος είναι η η βελτίωση της διασυνδεσιμότητας των δικτύων μετακίνησης των πολιτών, κάτι που θα οδηγήσει σε καλύτερες συνθήκες κινητικότητας και ζωής των πολιτών στις πόλεις, άρα σε πιο βιώσιμες πόλεις. Ο Δήμος Πεντέλης με τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα αυτό, θα αποκτήσει σημαντική τεγχογνωσία, δικτύωση και υποδομές για το θέμα.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Έχει εγκριθεί το πρόγραμμα από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει ξεκινήσει η υλοποίηση του.

Categories
Εξοικονόμηση Ενέργειας

Τοποθέτηση έξυπνων μετρητών ηλεκτρικού ρεύματος και νερού στις δημοτικές εγκαταστάσεις και σε όλες τις οικίες της πόλης

Δράση :  Εξοικονόμηση ενέργειας

Έτος Έναρξης :  2023

Φορέας : ΔΕΔΔΗΕ – ΕΥΔΑΠ

Προϋπολογισμός  Δεν έχει προσδιοριστεί ακόμα

Μελέτη Δεν Απαιτείται

Φορέας Χρηματοδότησης :  ΔΕΔΔΗΕ – ΕΥΔΑΠ

Κατάσταση Έργου :  Εκτελείται πιλοτικό έργο

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  Δεν μπορεί ακόμα να εκτιμηθεί ακριβώς.

Περιγραφή Έργου :

Ο Δήμος Πεντέλης μετά από ενέργειες της Δημάρχου Δήμητρας Κεχαγιά, επιλέχθηκε μαζί με το Δήμο Παλαιού Φαλήρου να γίνει πιλοτικό έργο τοποθέτησης μετρητών ρεύματος και νερού, που μπορούν να επικοινωνούν ψηφιακά και να στέλνουν δεδομένα. Είναι ένα πιλοτικό έργο που ο Δήμος μας επιλέχθηκε και λόγω του γεγονότος ότι αποτελεί ένα από τους 10 πρώτους Δήμους σε όλη την Ελλάδα που πορεύεται στο στόχο επίτευξης κλιματικής ουδετερότητας το 2030. Στην πόλη θα τοποθετηθούν παντού έξυπνοι ψηφιακοί μετρητές ρεύματος και νερού, ώστε να συμβάλλουν στον έλεγχο και στη μείωση της κατανάλωσης των ενεργειακών και υδάτινων αναγκών της πόλης, που συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου της κλιματικής ουδετερότητας το 2030.
 
Σχετικό δελτίου τύπου ΔΕΔΔΗΕ – ΕΥΔΑΠ. 
 
https://deddie.gr/el/kentro-enhmerwsis/deltia-tupou/deltia-typou-2023/dekemvrios-2023/υπογραφή-συμφωνητικού-συνεργασίας-μεταξύ-δεδδηε-αε-και-ευδαπ-αε-για-συνέργειες-στον-τομέα-του-smart-metering/
 

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Με την λύση της έξυπνης μέτρησης ανοίγουν εντελώς νέες δυνατότητες για τους πολίτες καταναλωτές:

α) η καταμέτρηση της κατανάλωσης γίνεται αξιόπιστη και χωρίς κόστος επίσκεψης στον χώρο του μετρητή,

β) η τιμολόγηση γίνεται με ακρίβεια και έτσι αποφεύγονται αναίτια λάθος λογαριασμοί

γ) η πρόσβαση σε δεδομένα κατανάλωσης οδηγεί στην ευαισθητοποίηση και την εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων και πόρων νερού. 

δ) οι βλάβες, οι διακοπές ρεύματος και νερού, οι διαρροές νερού και οι ρευματοκλοπές, ανιχνεύονται άμεσα. Άρα αντιμετωπίζονται άμεσα.

ε) Οι ίδιοι οι πολίτες θα έχουν άμεσα εικόνα της κατανάλωσης ρεύματος και των δυνατοτήτων που θα έχουν να διαμορφώσουν τις ώρες κατανάλωσης ρεύματος, ανάλογα με τις προσφερόμενες τιμές, ώστε τελικά να πετύχουν μειώσεις στα τιμολόγιά τους.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Εντός του 2023 τοποθετούνται οι πρώτοι 40 κοινοί μετρητές σε κτήρια του Δήμου, αλλά και σε οικίες. Το 2025 θα έχει ολοκληρωθεί η τοποθέτηση σε καταστήματα HORECA της πόλης. Ανάλογα με την εξέλιξη της προμήθειας των μετρητών, θα τοποθετηθούν το συντομότερο στο σύνολο των οικιών της πόλης.

Categories
Κτηριακά Έργα

Αναβάθμιση των τριών ΚΕΠ του Δήμου

Δράση :  Κτηριακά Έργα

Έτος Έναρξης :  2022

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός  73.000€

Μελέτη Έχει ολοκληρωθεί

Φορέας Χρηματοδότησης : Υπουργείο Εσωτερικών

Κατάσταση Έργου :  ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  Εντός του 2024

Περιγραφή Έργου :

Ανακαινίζονται κτηριακά και αναβαθμίζονται σε εξοπλισμό τα τρία ΚΕΠ του Δήμου, των Μελισσίων, της Νέας Πεντέλης και της Πεντέλης. Ειδικότερα οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν στα ΚΕΠ του Δήμου Πεντέλης αφορούν κυρίως σε αναβάθμιση του δαπέδου, χρωματισμούς, ξυλουργικές εργασίες, τοποθέτηση νέων φωτιστικών, τοποθέτηση νέας σήμανσης και επιγραφών, προμήθεια νέου τεχνολογικού εξοπλισμού όπως νέοι Η/Υ, εκτυπωτές κ.ά.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Τα ΚΕΠ είχαν παλαιό εξοπλισμό και υπήρχε ανάγκη αναβάθμισης και ανακαίνισης τους. Οι πολίτες θα έχουν καλύτερη εξυπηρέτηση με την τοποθέτηση νέου σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού. Επίσης με την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του κτηρίων που στεγάζονται τα ΚΕΠ του Δήμου θα δημιουργηθούν αξιοπρέπειες υποδομές και οι πολίτες θα εξυπηρετούνται άνετα, ποιοτικά και με σεβασμό από το Δήμο. 

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Η αναβάθμιση του ΚΕΠ της Πεντέλης έχει ολοκληρωθεί και πλέον λειτουργεί ανακαινισμένο. Εργασίες γίνονται στο ΚΕΠ της Νέας Πεντέλης που αναμένεται να ολοκληρωθούν τον Ιανουάριο του 2024, ενώ οι εργασίες στο ΚΕΠ Μελισσίων, θα ξεκινήσουν τον Ιανουάριο του 2024 και θα ολοκληρωθούν εντός πρώτου τριμήνου του 2024.

Categories
Πολεοδομική Παρέμβαση

Απόκτηση νόμιμης χρήσης πλατείας Αγίας Τριάδας Πεντέλης

Δράση :  Πολεοδομική Παρέμβαση

Έτος Έναρξης :  2022

Φορέας :  Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός  Δεν απαιτούνται πόροι

Μελέτη :  Δεν απαιτείται

Φορέας Χρηματοδότησης :   Δεν απαιτούνται πόροι

Κατάσταση Παρέμβασης :  Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  Ολοκληρώθηκε

 

Περιγραφή Παρέμβασης :

Στην ΔΚ υπήρχε μια μεγάλη και χρόνια πολεοδομική εκκρεμότητα. Η πλατεία της Αγίας Τριάδας στην Πεντέλη, μαζί με το χώρο γύρω από το ομώνυμο εκκλησάκι, δεν είχε νόμιμη χρήση από το Δήμο Πεντέλης όλα αυτά τα χρόνια. Ο χώρος είναι ιδιοκτησίας της Ιεράς Μονής Πεντέλης. Το ίδιο και ο χώρος των 45 στρεμμάτων ιδιοκτησίας της Ιεράς Μονής Πεντέλης όπου υπάρχουν επί χρόνια το αμαξοστάσιο της ΔΚ Πεντέλης και λοιπές εγκαταστάσεις. Στόχος της Δημοτικής Αρχής της Δήμητρας Κεχαγιά ήταν να λάβει ο Δήμος Πεντέλης νόμιμη χρήση του χώρου, ώστε να μπορεί να υλοποιήσει έργα και παρεμβάσεις για τη βελτίωσή του.

Στόχος παρέμβασης, όφελος για τους πολίτες:

Με τη νόμιμη παραχώρηση των δύο χώρων στο Δήμο, ανοίγει ο δρόμος ώστε ο Δήμος να προχωρήσει σε αναβάθμισή τους. Υπάρχει ήδη μελέτη ανάπλασης για την αναβάθμιση της Πλατείας Αγίας Τριάδας που έχει συνταχθεί το 2023 από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, που πλέον μπορεί να υλοποιηθεί διότι ο Δήμος διαθέτει νόμιμη χρήση του χώρου. Η ανάπλαση της Πλατείας Αγίας Τριάδας θα αναβαθμίσει την περιοχή, θα δημιουργηθεί μια μικρή παιδική χαρά, θα ενισχυθεί η φύτευση και να υπάρξει υδάτινο στοιχείο. Έτσι οι πολίτες θα αποκτήσουν ένα όμορφο αναβαθμισμένο χώρο που θα μπορούν μικροί και μεγάλοι να ψυχαγωγούνται και να απολαμβάνουν το φυσικό περιβάλλον της πλατείας.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ολοκληρώθηκε η νόμιμη παραχώρηση του χώρου στο Δήμο με συμφωνητικό παραχώρησης από την Ιερά Μονή Πεντέλης που υπογράφτηκε στις 8 Δεκεμβρίου 2023, από τη Δήμαρχο Δήμητρα Κεχαγιά και τον και τον Μητροπολίτη Θερμοπυλών, κ. Ιωάννη Σακελλαρίου, εκπρόσωπο της Ιεράς Μονής Πεντέλης. Συγκεκριμένα παραχωρήθηκαν στο Δήμο:

  • Η χρήση αορίστου χρόνου, χωρίς τίμημα, για την πλατεία Αγίας Τριάδος, εκτάσεως επιφανείας 2.386 τ.μ. και τον περιβάλλοντα χώρο μπροστά στο εκκλησάκι εκτάσεως επιφανείας 7.476 τ.μ.
  • Η χρήση για 6 μήνες δωρεάν του χώρου επί της οδού Αγίου Τρύφωνος στον οποίον σήμερα βρίσκονται το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο, ο χώρος Στάθμευσης των αυτοκινήτων και άλλες εγκαταστάσεις του Δήμου, εκτάσεως επιφανείας 45.227 τ.μ. Στη σύμβαση αναφέρεται η δυνατότητα επέκτασης της παραχώρησης με τίμημα με αόριστη διάρκεια.