Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Categories
Uncategorized

Υποέργο 9: Υπηρεσίες δημιουργίας GIS εφαρμογής.

Δράση :  Αναβάθμιση Πεντελικού Όρους

Έτος Έναρξης :  2020

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 37.200€

Μελέτη : Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά σύνταξη μελέτης

Φορέας Χρηματοδότησης : ΕΣΠΑ, ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Κατάσταση Έργου :  Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : Ολοκληρώθηκε

Περιγραφή Έργου :

Προβλέπεται η δημιουργία και λειτουργία εφαρμογής συστήματος γεωχωρικών δεδομένων που θα αποτυπώνει το Πεντελικό Όρος, τις διαδρομές, τα σημεία ενδιαφέροντος, θα περιλαμβάνει το χαρακτηρισμό των εκτάσεων και τα δεδομένα του ΠΔ Προστασίας του Πεντελικού, καθώς και κάθε άλλη γεωχωρική πληροφορία που είναι αναγκαία.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Με τη βάση των γεωχωρικών δεδομένων του Πεντελικού θα επιτευχθεί η πλήρης ψηφιακή καταγραφή όλων των απαραίτητων πληροφοριών για το βουνό για χρήση τόσο προβολής των σημείων ενδιαφέροντος του Πεντελικού όρους, όσο και για λόγους παρακολούθησης των δεδομένων αυτών από τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ολοκληρώθηκε και εμπλουτίζεται διαρκώς με νέα στοιχεία.