Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Categories
Έργα Ανάπλασης - Αναβάθμισης Κοινόχρηστων Χώρων

Ένταξη 12 Δημοτικών Αλσών στο Εθνικό Σχέδιο Αναδασώσεων

Δράση :  Ανάπλαση δασικού χώρου

Έτος Έναρξης :  2022

Φορέας : Υπουργείο Περιβάλλοντος (ΥΠΕΝ)

Προϋπολογισμός  Περίπου 500.000 

Μελέτη :  Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά σύνταξη τεχνικού δελτίου

Φορέας Χρηματοδότησης : Υπουργείο Περιβάλλοντος (ΥΠΕΝ)

Κατάσταση Έργου :  Σε διαγωνιστική διαδικασία από το ΤΑΥΠΕΔ

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : 2025

Περιγραφή Έργου :

Δράσεις και έργα ενίσχυσης του δασικού πλούτου στα άλση της πόλης και συγκεκριμένα:
 1. Άλσος 28ης Οκτωβρίου Μελίσσια
 2. Πευκοδάσος Μελισσίων
 3. Άλσος Δαμανάκη στην οδό Θήρας, 1η γειτονιά Μελισσίων
 4. Άλσος στην οδό Ζωοδ. Πηγής στα Μελίσσια
 5. Άλσος ΝΙΕΝ στα Μελίσσια
 6. Άλσος “Μίκη Θεοδωράκη” στα Μελίσσια
 7. Άλσος οδού Έλλης, Νέα Πεντέλη
 8. Άλσος Γ. Παπανδρέου, Νέα Πεντέλη
 9. Άλσος Δεξαμενής, Νέα Πεντέλη
 10. Άλσος Πλατείας Χασάπη (οδός Στεφανίας), Πεντέλη
 11. Άλσος Δουκίσσης Πλακεντίας, Πεντέλη
 12. Άλσος οδού Ρέας Καλλιθέα Πεντέλης

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Στόχος είναι η αύξηση του πρασίνου στα άλση, η μείωση των επιπτώσεων από τα ακρραία καιρικά φαινόμενα, η αναβάθμιση της δασικής αναψυχής και των εναλλακτικών μορφών άθλησης και περιπάτου και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων στην πόλη.

 

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Οι δασικές υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος συνέταξαν τις σχετικές μελέτες αναδάσωσης. Το έργο έχει δημοπρατηθεί από το ΤΑΙΠΕΔ.

Categories
Έργα Ανάπλασης - Αναβάθμισης Κοινόχρηστων Χώρων

Ανάπλαση άλσους επί της Ρέας στην Καλλιθέα Πεντέλης

Δράση :  Ανάπλαση δασικού χώρου

Έτος Έναρξης :  2022

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 55.000€

Μελέτη : Εγκεκριμένη διαχειριστική μελέτη

Φορέας Χρηματοδότησης :  Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Έργου :  Προς ανάθεση

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : 2024

Περιγραφή Έργου :

Αναβάθμιση του άλσους επί της οδού Ρέας στην Καλλιθέα Πεντέλης με δημιουργία διαδρομής περιπάτου, τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού και φωτισμού, σύμφωνα με τη δασική νομοθεσία.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Μετά την ολοκλήρωση της ανάπλασης, οι πολίτες θα χαίρονται ένα ακόμα πιο όμορφο δασικό χώρο στην Καλλιθέα Πεντελης, που θα διαθέτει τον απαραίτητο αστικό εξοπλισμό.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και μπορεί να ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία

Categories
Έργα Ανάπλασης - Αναβάθμισης Κοινόχρηστων Χώρων

Αναθάθμιση δασικής έκτασης επί της οδού Ζωοδόχου Πηγής στα Μελίσσια

Δράση :  Ανάπλαση δασικού χώρου

Έτος Έναρξης :  2021

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 37.200€

Μελέτη : Εγκεκριμένη διαχειριστική

Φορέας Χρηματοδότησης :  Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Έργου :  Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : Ολοκληρώθηκε

Περιγραφή Έργου :

Το πάρκο επί της οδού Ζωοδόχου Πηγής δεν είχε καμία υποδομή ώστε οι πολίτες να μπορούν να το χαρούν. Προβλέπεται η ήπια ανάπλαση του με τη διαμόρφωση διαδρομής περιπάτου με πατημένο χώμα, τοποθέτηση φωτισμού και αστικού εξοπλισμού (παγκάγκια, πάγκοι, κάδοι απορριμμάτων κ.α.).

 

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Ο συγκεκριμένος χώρος δεν είναι ιδιαίτερα προσεγμένος. Η αναβάθμισή του θα τον καταστήσει επισκέψιμο από τους κατοίκους που θα αποκτήσουν ένα ακόμα χώρο δασικής αναψυχής μέσα στην πόλη.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ολοκληρώθηκε η ανάπλαση και το αναβαθμισμένο πάρκο έχει παραδοθεί στους πολίτες για χρήση.

Categories
Έργα Ανάπλασης - Αναβάθμισης Κοινόχρηστων Χώρων Μελέτη

Μελέτη Διαχείρισης Πάρκων και Αλσών σε 9 δημοτικές δασικές εκτάσεις

Δράση :  Δασική διαχειριστική μελέτη

Έτος Έναρξης :  2020

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 24.800€

Μελέτη Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά σύνταξη μελέτης

Φορέας Χρηματοδότησης :  Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Έργου :  Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : Ολοκληρώθηκε

Περιγραφή Έργου :

Μελέτη Διαχείρισης Πάρκων και Αλσών σε 9 δημοτικές δασικές εκτάσεις, για την προστασία από πυρκαγίες και την αναβάθμιση αυτών.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Η μελέτη απαιτείται από τη δασική νομοθεσία και οι παρεμβάσεις και τα έργα καλύπτουν μία ποικιλία δραστηριοτήτων ψυχαγωγίας και αναψυχής, ανάλογα με την έκτασή τους, με τρόπο που να προστατεύεται και να αναδεικνύεται ο φυσικός τους χαρακτήρας. Ο Δήμος με τη μελέτη πέτυχε να χρηματοδοτήσει τις προβλεπόμενες παρεμβάσεις και έτσι οι συγκεκριμένες δασικές εκτάσεις θα αναβαθμιστούν και θα προστατευθούν.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ολοκληρώθηκε. Η μελέτη ολοκληρώθηκε και έχει λάβει τις προβλεπόμενες εγκρίσεις από τις δασικές υπηρεσίες. Έτσι κατάφερε ο Δήμος να χρηματοδοτηθεί για τις παρεμβάσεις που προβλέπονται στη μελέτη στις συγκεκριμένες δασικές εκτάσεις
Categories
Έργα Ανάπλασης - Αναβάθμισης Κοινόχρηστων Χώρων

Πυρασφάλεια σε 9 δημοτικές δασικές εκτάσεις

Δράση :  Ανάπλαση δασικού χώρου

Έτος Έναρξης :  2020

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 353.000€

Μελέτη : Υπάρχει δασική διαχειριστική μελέτη

Φορέας Χρηματοδότησης :  Υπουργείο Περιβάλλοντος

Κατάσταση Έργου :  Εκτελείται

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : 2024

Περιγραφή Έργου :

Στις ακόλουθες 9 δασικές εκτάσεις ιδιοκτησίας του Δήμου Πεντέλης, τοποθετούνται θερμοκάμερες και συστήματα πυρανίσχευσης, με κεντρική διασύνδεση σε νέο κέντρο ελέγχου, καθώς και τοποθέτηση υδατοδεξαμενών:
 1. Άλσος 28ης Οκτωβρίου Μελίσσια
 2. Πευκοδάσος Μελισσίων
 3. Άλσος Δαμανάκη στην οδό Θήρας ,1η γειτονιά Μελισσίων
 4. Άλσος οδού Έλλης, Νέα Πεντέλη
 5. Άλσος Γ. Παπανδρέου , Νέα Πεντέλη
 6. Άλσος Δεξαμενής, Νέα Πεντέλη
 7. Άλσος Πλατείας Χασάπη (οδός Στεφανίας), Πεντέλη
 8. Άλσος Δουκίσσης Πλακεντίας, Πεντέλη
 9. Άλσος οδού Ρέας Καλλιθέα Πεντέλης

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Στόχος είναι η αντιπυρική προστασία των δασικών χώρων του δήμου με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και παρεμβάσεις που θα αναδείξουν τα άλση, ώστε να γίνουν χώροι ασφαλείς και ελκυστικοί για την αναψυχή των πολιτών. Ο Δήμος αποκτά σύγχρονο εξοπλισμό και δημιουργεί ένα σύγχρονο ηλεκτρονικά κέντρο επιχειρήσεων και αποκτά θερμοκάμερες στους δασικούς χώρους που εξασφαλίζουν καλύτερη παρακολούθηση, καθώς και υδατοδεξαμενές για άμεση πυρόσβεση σε περίπτωση ανάγκης.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Το έργο εκτελείται. Μέχρι τέλος του 2023 θα τοποθετηθούν οι πρώτες θερμοκάμερες και οι πρώτες υδατοδεξαμενές. 

Categories
Έργα Ανάπλασης - Αναβάθμισης Κοινόχρηστων Χώρων

Εργασίες στο κοιμητήριο Μελισσίων

Δράση :  Έργα σε κοιμητήρια 

Έτος Έναρξης :  2022

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός Θα προσδιοριστεί με την ολοκλήρωση της μελέτης

Μελέτη : Ολοκληρώνεται

Φορέας Χρηματοδότησης :  Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Έργου :  Σύνταξη μελέτης

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : 2024

Περιγραφή Έργου :

Προβλέπεται η δημιουργία πλατείας μπροστά στο ναό και διαμόρφωση της εισόδου.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Το κοιμητήριο των Μελισσίων χρήζει αναβάθμισης. Με την παρέμβαση θα βελτιωθεί λειτουργικά και αισθητικά, αναδεικνύοντας την ιερότητα του χώρου.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Συντάσσεται η μελέτη.

Categories
Έργα Ανάπλασης - Αναβάθμισης Κοινόχρηστων Χώρων

Τοποθέτηση νέου τάπητα στα γήπεδα τέννις στα Μελίσσια

Δράση :  Έργα αθλητικών υποδομών

Έτος Έναρξης :  2022

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 63.500€

Μελέτη : Έχει συνταχθεί

Φορέας Χρηματοδότησης :  Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Έργου :  Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : Ολοκληρώθηκε

Περιγραφή Έργου :

Τοποθέτηση νέου τάπητα στα τρια γήπεδα τέννις.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Ο παλαιός τάπητας είχε υποστεί σοβαρές φθορές. Με την αλλαγή του τάπητα βελτιώνονται οι συνθήκες ασφάλειας και άθλησης των αθλητών τέννις στις δημοτικές εγκαταστάσεις.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Το έργο έχει ολοκληρωθεί και έχει παραδοθεί προς χρήση στους αθλούμενους πολίτες.

Categories
Έργα Ανάπλασης - Αναβάθμισης Κοινόχρηστων Χώρων

Δημιουργία μικρών υπαίθριων γυμναστηρίων σε διάφορα σημεία της πόλης

Δράση :  Έργα αθλητικών υποδομών

Έτος Έναρξης :  2020-2022

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 66.000€

Μελέτη : Έχει συνταχθεί

Φορέας Χρηματοδότησης :  Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Έργου :  Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : Ολοκληρώθηκε

Περιγραφή Έργου :

Δημιουργούνται υπαίθριοι χώροι άθλησης στην πόλη. Μέχρι σήμερα έχουν δημιουργηθεί 10 σημεία υπαίθριας άθλησης:
 1. Άλσος Δαμανάκη στην οδό Θήρας, Μελίσσια
 2. Στο Άλσος ΝΙΕΝ, Μελίσσια
 3. Στα Γήπεδα Τέννις, Μελίσσια
 4. Στον υπαίθριο χώρο στο 1ο ΚΑΠΗ, Μελίσσια
 5. Άλσος 28ης Οκτωβρίου, Μελίσσια
 6. Πλατεία Κύπρου, Νέα Πεντέλη
 7. Πλατεία Αγίου Σίλα, Νέα Πεντέλη
 8. Οδός Κιλικίας, Νέα Πεντέλη
 9. Άλσος Ηγουμένο Μακρυγιάννη, Πεντέλη
 10. Εντός χώρου παιδικής χαράς Θησέως, Καλλιθέα Πεντέλη

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Δεν υπήρχαν στην πόλη μας χώροι με όργανα για υπαίθρια γυμναστική. Πλέον οι πολίτες αποκτούν 10 υπαίθριους χώρους σωματικής άθλησης σε διάφορα σημεία της πόλης (κα ένα μεγάλο υπαίθριο γυμναστήριο στην οδό Παλαιών Πατρών Γερμανού στα Μελίσσια) και έτσι θα μπορούν να αθλούνται ποιοτικά στην πόλη μας, βάζοντας περισσότερο την υπαίθρια γυμναστική στη ζωή τους, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό για την υγεία.
Επιπλέον έχουν τοποθετηθεί τραπέζια πινκ πονκ στην πλατεία Αγίου Σίλα και στο κολυμβητήριο και ένα τραπέζι Teqball στο γήπεδο ποδοσφαίρου.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ολοκληρώθηκε η προμήθεια και τοποθέτηση των υπαίθριων οργάνων γυμναστικής και έχουν παραδοθεί στους πολίτες προς χρήση.

Categories
Έργα Ανάπλασης - Αναβάθμισης Κοινόχρηστων Χώρων

Δημιουργία μεγάλου υπαίθριου γυμναστηρίου στην οδό Παλαιών Πατρών Γερμανού στα Μελίσσια

Δράση :  Έργα αθλητικών υποδομών

Έτος Έναρξης :  2022

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 85.000€

Μελέτη Έχει συνταχθεί

Φορέας Χρηματοδότησης :  Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Έργου :  Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : Ολοκληρώθηκε

Περιγραφή Έργου :

Σε οικόπεδο 500 τ.μ. του Δήμου, θα δημιουργηθεί ένα μεγάλο σύγχρονο υπαίθριο γυμναστήριο με 14 όργανα γυμναστικής.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Οι πολίτες θα αποκτήσουν ένα νέο χώρο αθλητικής αναψυχής που θα μπορούν να αθλούνται ποιοτικά. Στο χώρο θα μπορούν να αθλούνται σε ειδικά όργανα και άτομα με κινητικά προβλήματα. 

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ολοκληρώθηκε και έχει παραδοθεί στους πολίτες προς χρήση.

Categories
Έργα Ανάπλασης - Αναβάθμισης Κοινόχρηστων Χώρων

Διαμόρφωση οδού Πίνδου, Καποδιστρίου και Νέας Ροδώνης στα Μελίσσια και ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου

Δράση :  Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου

Έτος Έναρξης :  2021

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 74.400€

Μελέτη : Συντάσσεται

Φορέας Χρηματοδότησης :  Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Έργου :  Προς δημοπράτηση

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : 2024

Περιγραφή Έργου :

Διαμόρφωση των οδών:Πίνδου (από 17ης Νοέμβρη μέχρι Καποδιστρίου),Νέας Ροδώνης (Από 17ης Νοέμβρη μέχρι Καποδιστρίου)Καποδιστρίου (από Πίνδου μέχρι Νέας Ροδώνης). Επίσης δημιουργία μικρού χώρου στάθμευσης και μικρού πάρκου “τσέπης”.

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Με την παρέμβαση έγινε αρχικά διάνοιξη και διαμόρφωση της οδού Πίνδου και στη συνέχεια θα διαμορφωθούν οι οδοί Νέας Ροδώνης και Καποδιστρίου, ώστε να υπάρχει συνολική ανάπλαση και αναβάθμιση της περιοχής.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Έχει πραγματοποιηθεί η διαμόρφωση της οδού Πίνδου και αναμένεται στις αρχές του 2024 η έναρξη της διαδικασίας για την ανάθεση στο υπόλοιπο τμήμα του έργου.