Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Categories
Απόκτηση Κοινόχρηστου Χώρου

Απόκτηση χώρου 7 στρεμμάτων στο ΟΤ 206 στην παραρεμάτια περιοχή στη Νέα Πεντέλη

Δράση :  Απόκτηση Κοινόχρηστου Χώρου

Έτος Έναρξης :  2020

Φορέας :  Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός Δεν είναι γνωστό

Μελέτη Δεν απαιτείται

Φορέας Χρηματοδότησης :  Στόχος από το Πράσινο Ταμείο (αν απαιτηθούν χρήματα)

Κατάσταση Παρέμβασης :  Νομική Διεκδίκηση

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  2023

Περιγραφή Παρέμβασης :

Ο συγκεκριμένος χώρος είναι εντός ζώνης προστασίας ρέματος Πεντέλης Χαλανδρίου, είναι χαρακτηρισμένος κοινόχρηστος χώρος πρασίνου και πρέπει να αποκτηθεί από το Δήμο.

Στόχος παρέμβασης, όφελος για τους πολίτες :

Με την απόκτηση του χώρου από το Δήμο, αποτρέπεται η οικοπεδοποίησή του που επιδιώκουν οι φερόμενοι ιδιοκτήτες. Ο χώρος θα είναι ένας δημοτικός χώρος πρασίνου προς όφελος των πολιτών.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ο Δήμος έχει αναθέσει την υπόθεση σε εξειδικευμένο νομικό σύμβουλο, ώστε να βρεθεί η καλύτερη λύση για τον πολεοδομικό χαρακτηρισμό του χώρου και την υπόδειξη ενεργειών για την απόκτησή του.

Categories
Απόκτηση Κοινόχρηστου Χώρου

Απόκτηση χώρου 800 τ.μ. στο ΟΤ 196 στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Μελισσίων

Δράση :  Απόκτηση Κοινόχρηστου Χώρου

Έτος Έναρξης :  2020

Φορέας :  Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 518.000€

Μελέτη Δεν απαιτείται

Φορέας Χρηματοδότησης :   Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Παρέμβασης :  Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  Ολοκληρώθηκε

Περιγραφή Παρέμβασης :

Ο χώρος έχει χαρακτηριστεί στο σχέδιο πόλης, χώρος για εκπαίδευση. Δεν τον είχε αποκτήσει ο Δήμος με αποτέλεσμα το σχέδιο στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Μελισσίων να μην έχει ολοκληρωθεί.

Στόχος παρέμβασης, όφελος για τους πολίτες :

Με την απόκτηση του χώρου από το Δήμο, ο αύλειος χώρος του 1ου Δημοτικού Σχολείο αυξάνεται και πλέον ανοίγει ο δρόμος για τη δημιουργία νέας πτέρυγας με σύγχρονες αίθουσες και νέο κλειστό γυμναστήριο.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ολοκληρώθηκε. Αποκτήθηκε ο χώρος με δύο συμβόλαια που υπογράφτηκαν 5/1/2021.

Categories
Απόκτηση Κοινόχρηστου Χώρου

Απόκτηση του κοινόχρηστου Δασικού Χώρου Εξοχών Χωροφυλακής στα Μελίσσια

Δράση :  Απόκτηση Κοινόχρηστου Χώρου

Έτος Έναρξης :  2021

Φορέας Υπουργείο Περιβάλλοντος (ΥΠΕΝ)

Προϋπολογισμός Το τίμημα της απαλλοτρίωσης θα προσδιοριστεί από το δικαστήριο

Μελέτη Δεν απαιτείται

Φορέας Χρηματοδότησης :  Υπουργείο Περιβάλλοντος (ΥΠΕΝ)

Κατάσταση Παρέμβασης :  Υλοποιείται

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  2024

Περιγραφή Παρέμβασης :

Ο χώρος των εξοχών χωροφυλακής 37 στρεμμάτων είναι χαρακτηρισμένος Κοινόχρηστος Χώρος, όμως δεν είχε εκκινηθεί καμία διαδικασία για την απόκτησή του. Η δημοτική αρχή της Δημάρχου Δήμητρας Κεχαγιά πέτυχε την απόκτηση του χώρου να την κάνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Έτσι έχει εκδοθεί πράξη απαλλοτρίωσης για την απόκτηση του δασικού χώρου των 37 στρεμμάτων από το ΥΠΕΝ και στη συνέχεια ο χώρος θα παραχωρηθεί στο Δήμο.

Στόχος παρέμβασης, όφελος για τους πολίτες :

Με την απαλλοτρίση του χώρου από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, ο Δήμος Πεντέλης διασώζει και αποκτά (ο χώρος θα παραχωρηθεί στο Δήμο) ένα σημαντικό πνεύμονα πρασίνου, όμορο των δασικών εκτάσεων Παπαδημητρίου και ΝΙΕΝ, χωρίς την παραμικρή επιβάρυνση των πολιτών. Οι πολίτες θα χαίρονται ένα δασικό χώρο καλά φροντισμένο από το Δήμο Πεντέλης.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Υποβλήθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος αίτημα για προσδιορισμό της τιμής της απαλλοτρίωσης. Το δικαστήριο έχει οριστεί για το Νοέμβριο του 2024.

Categories
Πολεοδομική Παρέμβαση

Σύνταξη πράξης αναλογισμού για τους πεζόδρομους περιμετρικά του Δάσους Παπαδημητρίου

Δράση :  Πολεοδομική Παρέμβαση

Έτος Έναρξης :  2022

Φορέας :  Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός Το τίμημα της απαλλοτρίωσης θα προσδιοριστεί από δικαστήριο

Μελέτη Δεν απαιτείται

Φορέας Χρηματοδότησης :   Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Παρέμβασης :  Υλοποιείται

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  2024

Περιγραφή Παρέμβασης :

Στο σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος Προστσαίας του Δάσους Παπαδημητρίου, προβλέπονται πεζόδρομοι μεταξύ του δασικού χώρου και του πρώην Νοσοκομείου. Ο Δήμος έχει υποχρέωση εφαρμογής του σχεδίου.

Στόχος παρέμβασης, όφελος για τους πολίτες :

Για την εφαρμογή του σχεδίου πόλης πρέπει να συνταχθεί πράξη αναλογισμού. Μετά θα υπάρξει προσδιορισμός της τιμής απόκτησης των χώρων που έχουν χαρακτηριστεί πεζόδρομοι και έτσι το σχέδιο θα ολοκληρωθεί και οι πολίτες θα μπορούν να περπατούν περιμετρικά του δασικού χώρου.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Συντάσσεται η πράξη αναλογισμού από τις υπηρεσίες του Δήμου Πεντέλης. Αμέσως μετά θα κατατεθεί στο δικαστήριο αίτηση για προσδιορισμό του τιμήματος της απαλλοτρίωσης.

Categories
Απόκτηση Κοινόχρηστου Χώρου

Απόκτηση Δάσους Παπαδημητρίου με την κατάθεση αίτησης για προσδιορισμό τιμής απαλλοτρίωσης

Δράση :  Απόκτηση Κοινόχρηστου Χώρου

Έτος Έναρξης :  2004

Φορέας :  Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός Αναμένεται προσδιορισμός οριστικής τιμής απαλλοτρίωσης από το δικαστήριο.

Μελέτη Δεν απαιτείται

Φορέας Χρηματοδότησης :   Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Παρέμβασης :  Υλοποιείται

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  Εντός 2023

Περιγραφή Παρέμβασης :

Προκείμενου ο Δήμος Πεντέλης να εφαρμόσει το Προεδρικό Διάταγμα προστασίας του Πεντελικού, πρέπει να κινήσει διαδικασία απόκτησης του χώρου. Όμως υπήρχε νομικό κενό που δεν είχε διευκρινιστεί επί πέντε έτη. Ο κίνδυνος για το Δήμο και τα Μελίσσια ήταν πολύ μεγάλος να χαθεί ο χώρος αυτός. Η δημοτική αρχή της Δημάρχου Δήμητρας Κεχαγιά πέτυχε και έγινε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας νομοθετική ρύθμιση για το θέμα τον Ιούλιο του 2021. Με βάση το νέο νόμο, η δημοτική αρχή κατέθεσε αίτημα για προσδιορισμό από το δικαστήριο της τιμής απαλλοτρίωσης του χώρου.

Στόχος παρέμβασης, όφελος για τους πολίτες :

Με την απόκτηση του Δάσους Παπαδημητρίου από το Δήμο, θα δημιουργηθεί ένας δημοτικός χώρος δασικής αναψυχής 80 και πλέον στρεμμάτων που οι πολίτες θα μπορούν να τον επισκέπτονται. Ο χώρος μετά το πέρας της σχετικής διαδικασίας θα ανήκει στο Δήμο Πεντέλης, ο οποίος θα τον φροντίζει και θα τον συντηρεί. Σημειώνεται ότι ο Δήμος διεκδικεί η τιμή να προσδιοριστεί με βάση τη δασική νομοθεσία.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ επιτυχώς η νομοθετική ρύθμιση, σύμφωνα με την πρόταση του Δήμου Πεντέλης. Το δικαστήριο για τον προσδιορισμό της τιμής της απαλλοτρίωσης έγινε τον Απρίλιο του 2023 και εκδόθηκε απόφαση η οποία λόγω εκκρεμοδικίας επιβάλλει την επαναφορά της υπόθεσης με νέα κλήση.

Categories
Πολεοδομική Παρέμβαση

Αναθεώρηση σχεδίου πόλης Μελίσσιων

Δράση :  Πολεοδομική Παρέμβαση

Έτος Έναρξης :  2009

Φορέας :  Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 63.344€

Μελέτη : Ολοκληρώθηκε σύνταξη μελέτης αναθεώρησης για τους κοινόχρηστους και κοινοφελείς χώρους

Φορέας Χρηματοδότησης :   Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Παρέμβασης :  Υλοποιείται

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  2024

Περιγραφή Παρέμβασης :

Απαιτείται να γίνει σε εφαρμογή του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου των Μελισσίων του 2007. Θα ορίσει τους κοινόχρηστους χώρους, το συντελεστή δόμησης και τις χρήσεις γης. Μετά την απόρριψη από το ΣτΕ της πρότασης του Δήμου του 2014, απαιτείται σύνταξη μελέτης που θα συμπεριλάβει τους αναγκαίους κοινόχρηστους και κοινοφελείς χώρους για τα Μελίσσια σύμφωνα με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της πόλης.

Στόχος παρέμβασης, όφελος για τους πολίτες :

Με την ολοκλήρωση της διαδικασία αναθεώρησης του σχεδίου πόλης των Μελισσίων θα επιλυθούν οριστικά τρία κορυφαία πολεοδομικά ζητήματα:
(α) Τα Μελίσσια θα αποκτήσουν σχέδιο πόλης που θα περιλαμβάνει όλους τους αναγκαίους κοινόχρηστους και κοινοφελείς χώρους, χώρους πρασίνου, χώρους παιδικών χαρών, εκπαίδευσης, αθλητισμού, κοινωνικών εξυπηρετήσεων (κέντρο νεότητας, κοινωνικής πρόνοιας κλπ) και χώρων στάθμευσης.
(β) Τα Μελίσσια θα αποκτήσουν σαφείς χρήσεις γης.
(γ) Θα επιλυθεί το ζήτημα του συντελεστή δόμησης.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ολοκληρώθηκε το Α και Β στάδιο της μελέτης, έχει εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η μελέτη αναρτήθηκε ολοκληρώθηκε η εκδίκαση των ενστάσεων από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και αναμένεται η εκδίκαση των ενστάσεων από το Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε στη συνέχεια να προωθηθεί ο φάκελος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και μετά στο Συμβούλιο Επικρατείας.

Categories
Πολεοδομική Παρέμβαση

Σύνταξη τοπικού χωρικού σχεδίου στη Δημοτική Κοινότητα Πεντέλης

Δράση :  Πολεοδομική Παρέμβαση

Έτος Έναρξης :  2021

Φορέας : Υπουργείο Περιβάλλοντος (ΥΠΕΝ)

Προϋπολογισμός 558.000€

Μελέτη Υλοποιείται

Φορέας Χρηματοδότησης :  Υπουργείο Περιβάλλοντος (ΥΠΕΝ)

Κατάσταση Παρέμβασης :  Προς υπογραφή σύμβασης

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης :  2025

Περιγραφή Παρέμβασης :

Η ΔΚ Πεντέλης, δεν έχει πολεοδομικό σχέδιο. Η δημοτική αρχή κατάφερε το 2020 η μελέτη να χρηματοδοτηθεί και να συνταχθεί από το ΥΠΕΝ. Ο Δήμος μας είναι στους πρώτους 13 Δήμους που πολεοδομικές μελέτες θα συνταχθούν από το ΥΠΕΝ.

Στόχος παρέμβασης, όφελος για τους πολίτες :

Η ΔΚ Πεντέλης ήταν η μόνη περιοχή του Λεκανοπεδίου Αττικής χωρίς τοπικό χωρισκό σχέδιο. Αποτέλεσμα η ΔΚ Πεντέλης να μην έχει ξεκάθαρο τοπίο χρήσεων γης, κοινόχρηστων χώρων, ενώ υπάρχουν εξαιτίας αυτής της έλλειψης και περιοχές εκτός σχεδίου. Με τη σύνταξη της μελέτης η περιοχή θα αποκτήσει σαφείς και σύγχρονες χρήσεις γης, θα αποκτήσει τους αναγκαίους κοινόχρηστους και κοινοφελείς χώρους, ενώ με τη διαδικασία αυτή θα ενταχθούν στο σχέδιο περιοχές όπως πχ η περιοχή των Γεωργοκτηνοτρόφων και του σχεδίου πόλης που δεν είχε εγκριθεί από το ΣΤΕ το 2009.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Η μελέτη έχει ξεκινήσει να συντάσσεται και αναμένεται η όλη διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί το 2025.

Categories
Πολεοδομική Παρέμβαση

Ένταξη στο σχέδιο πόλης της περιοχής της 25ης Μαρτίου στη Νέα Πεντέλη

Δράση :  Πολεοδομική Παρέμβαση

Έτος Έναρξης :  2006

Φορέας :  Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός  5.000€

Μελέτη Υπάρχει από το 2006

Φορέας Χρηματοδότησης :   Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Παρέμβασης :  Υλοποιείται

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : 2024

Περιγραφή Παρέμβασης :

Αφορά την ένταξη στο σχέδιο πόλης περιοχής 32 στρεμμάτων στη Νέα Πεντέλη. Η ένταξη στο σχέδιο είχε παγώσει ουσιαστικά από το 2011. Η δημοτική αρχή το 2022 εκπόνησε Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, σύμφωνα με νεότερη νομοθεσία.

Στόχος παρέμβασης, όφελος για τους πολίτες :

Με την ένταξη στο σχέδιο πόλης της περιοχής της 25ης Μαρτίου, συνολικής έκτασης 32 στρεμμάτων περίπου λύνεται μια πολεοδομική εκκρεμότητα στην πόλη. Οι πολίτες πλέον μπορούν να αξιοποιήσουν την περιουσία τους, η περιοχή θα αποκτήσει δρόμους, πεζοδρόμια, έργα υποδομής. Ο Δήμος θα αποκτήσει ένα χώρο για νηπιαγωγείο έκτασης 1,3 στρεμμάτων και ένα κοινόχρηστο χώρο πρασίνου έκτασης 0,6 στρεμμάτων.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ολοκληρώθηκε η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΣΜΠΕ). Αναμένεται η τελική έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής, στο φάκελλο που κατέθεσε ο Δήμος.

Categories
Πολεοδομική Παρέμβαση

Ένταξη στο σχέδιο πόλης περιοχών της 3ης και 4ης γειτονιάς στα Μελίσσια

Δράση :  Πολεοδομική Παρέμβαση

Έτος Έναρξης :  2005

Φορέας :  Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός 10.000€

Μελέτη Υπάρχει από το 2009

Φορέας Χρηματοδότησης :   Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Παρέμβασης :  Υλοποιείται

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : Α εξάμηνο 2024

Περιγραφή Παρέμβασης :

Η ένταξη της περιοχής στο σχέδιο πόλης, είχε ουσιαστικά “παγώσει” από το 2011. Αφορά περίπου 352 στρέμματα στα Άνω Μελίσσια. Από το τέλος του 2019 η δημοτική αρχή εκκίνησε ξανά τις διαδικασίες, ομως, υπήρξε καθυστέριση λόγω έγερσης από την πλευρά του Δήμου Κηφισίας ζητήματος με τα όρια των δύο Δήμων. Η δημοτική αρχή το 2022 εκπόνησε Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, σύμφωνα με νεότερη νομοθεσία.

Στόχος παρέμβασης, όφελος για τους πολίτες :

Με την ένταξη στο σχέδιο πόλης περιοχών της 3ης και 4ης γειτονιάς των Μελισσίων, συνολικής έκτασης 352 στρεμμάτων λύνεται μια μεγάλη πολεοδομική εκκρεμότητα στην πόλη. Οι πολίτες πλέον μπορούν να αξιοποιήσουν την περιουσία τους, η περιοχή θα αποκτήσει δρόμους, πεζοδρόμια, έργα υποδομής, κοινόχρηστους χώρους, ενώ ο Δήμος θα αποκτήσει χώρους για κοινωνικές υποδομές, σχολεία, χώρους αθλητισμού και πολιτισμού, χώρους πρασίνου και στάθμευσης, συνολικής έκτασης 25 στρεμμάτων.

Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης :

Ολοκληρώθηκε η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Αναμένεται η θετική γνώμη από το ΣΥΠΟΘΑ και στη συνέχεια ο φάκελος της ένταξης θα διαβιβαστεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος για σύνταξη του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος που θα εγκριθεί από το Συμβούλιο της Επικράτειας.